امور شهرستان ها

بازدید از بخش ایلخچی

 

رئیس هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی به همراه تنی چند از مسؤولین کمیته های هیأت ، رئیس اداره ورزش و جوانان ایلخچی – شهردار ایلخچی- امام جماعت ایلخچی حاج آقای اسماعیلی- اعضاء شورای شهر ایلخچی و تنی چند از پیشکسوتان فوتبال با حضور در مجموعه ورزشی ایلخچی از نزدیک از چمن طبیعی این شهر که به تازگی زیر کشت رفته بازدید نمودند و در این راستا رهنمودهای لازم را ارائه نمودند.