اجرائی کشوری

بازدید از باشگاه شهرداری و تراکتورسازی تبریز

حاج جوادششگلانی با صدور ابلاغیه به چندتن از اعضای هیات فوتبال استان مامور بررسی امکانات در راستای استاندارد سازی(AFC)شدند… پیرو تاکیدات قبل و با توجه به مقررات جاری سازمان لیگ برتر و نیز در راستای استاندارد سازی، بررسی مجدد و نظارت بیشتر امور باشگاهای شرکت کننده در مسابقات لیگ های کشور با توجه به مشخصات و استاندارد های اعلام شده باشگاهی از سوی AFC آقایان رحیم علمی، آرش جابری ، محمدرضا تقیون، جعفر علیزاده،میرعلی جعفرپور و خسرو عبایی با دریافت ابلاغ از سوی این هیات در تاریخ های 12و13 اردیبهشت ماه از باشگاهای شهرداری و تراکتورسازی تبریزبازدید و نواقصات موجود طی صورتجلسه ای ابلاغ گردید.