اجرائی کشوری

بادران تهران 2- شهرداری تبریز2

هفته سیزدهم لیگ دسته دوم فوتبال باشگاههای کشور در شهرهای مختلف کشور پیگیری می شود که دیگر نماینده استان تیم شهرداری تبریز میهمان تیم بادران تهران بود.

در این دیدار که راس ساعت 14:15 در ورزشگاه کارگران تهران برگزار شد هر دو تیم حساب بازی را با نتیجه 2 بر 2 به پایان بردند.