اجرائی کشوری

ايران و استراليا داراي كمترين گل خورده

مرحله گروهی جام ملت های آسیا با رد و بدل شدن 64 گل در 24 مسابقه به پایان رسید و میانگین 6/2 گل در هر مسابقه ثبت شد. کره شمالی و امارات تیم های هم گروه ایران در جام ملت ها تنها تیم هایی بودند که بدون گل زده از گردونه مسابقات حذف شدند. هر چند که «ولید عباس» مدافع شماره 14 امارات با زدن دو گل به خودی در دقایق 90 بازی مقابل عراق و ایران، نامش را در فهرست به ثمر رسانندگان گل های جام پانزدهم ثبت کرد. «علی دیاب» مدافع سوریه نیز زننده سومین گل به خودی جام ملت ها بود و پنج گل نیز از روی نقطه پنالتی ثبت شد.
ژاپن با هشت گل زده صاحب بیشترین گل زده و تیم های ایران و استرالیا با یک گل خورده، صاحب کمترین گل های خورده تا پایان مرحله گروهی جام ملت ها هستند. ضمن اینکه بیشترین گل خورده به هند تعلق داشت.