مربیان

اولین گردهمایی توجیهی دانش افزایش مربیان A و حرفه ای کشور در شش منطقه

اولین گردهمایی توجیهی دانش افزایش مربیان دارای درجه A و حرفه ای کشور در قالب شش منطقه توسط کمیته آموزش برگزار خواهد شد. به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال ، جباری دبیر کمیته آموزش در این باره گفت: این گردهمایی در قالب شش منطقه در کشور برگزار خواهد شد و مربیان دارای درجه A و حرفه ای کشور باید در این دوره شرکت کنند چرا که حضور در این دوره به منزله تمدید اعتبار مدارکشان خواهد بود.
جباری برنامه زمانی این دورهها را به این ترتیب اعلام می کرد:
منطقه شمال غرب – تبریز 30 آذر تا 1 دی
منطقه شمال شرق – ساری – 7 تا 8 دی
منطقه مرکزی (مرکز یک ) اصفهان: 14 تا 15 دی
منطقه مرکزی (مرکز دو) تهران 21 تا 22 دی
جنوب شرق – شیراز 28 تا 29 دی
جنوب غرب – اهواز 5 تا 6 بهمن