اخبار ویژه تصویری اسلایدی داوران

اولین وبینار آموزشی ناظرین داوری فوتبال

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، محمد حیرتی دبیر کمیته داوران هیأت فوتبال گفت: اولین وبینار آموزشی ارزیابی و نظارت داوری در سطح استان توسط آقای رحیم رحیمی مقدم ناظر و مدرس فدراسیون روز دوشنبه مورخه 99/11/06 از ساعت 14:30 الی 15:30 در سالن کنفرانس هیأت فوتبال برگزار گردید.

حیرتی افزود:در این وبینار آخرین نکات آموزشی مورد بررسی قرار گرفت تا در مسابقات استانی از نفرات شرکت کننده بعنوان ناظرین داوری استفاده گردد.