اجرائی کشوری

اولين زمين فوتبال ساحلي شمال غرب كشور در تبريز افتتاح شد

باشگاه شهرداري تبريز براي ساخت اين زمين ورزشي كه در پارك صنعت منطقه قراملك تبريز واقع شده چهار ميليارد ريال هزينه كرده است… اين زمين به منظور انجام بازي هاي تيم فوتبال ساحلي شهرداري تبريز كه در رقابت هاي ليگ برتر كشوري حضور دارد ساخته شده است.
‘عليرضا نوين’ شهردار تبريز در مراسم بهره برداري اين زمين ورزشي، افزود: شهرداري تبريز در سال هاي گذشته مطالبات و نيازهاي اساسي ورزشي شهر تبريز را فراهم كرده و براي ارتقاء شور و نشاط اجتماعي و شادابي مردم، گام هاي موثري برداشته است.
وي اظهار داشت: شهرداري تبريز براي تبديل پارك صنعت به عنوان يك كمپ ممتاز ورزشي براي ميهمانان و جوانان اين شهر عزم خود را جزم كرده و همزمان با افتتاح زمين فوتبال و واليبال ساحلي، زمين چمن مصنوعي استاندارد و يكي از چهار استاديوم پنج هزار نفري تبريز را در اين پارك بهره برداري كرد.
وي افزود: با توجه به اينكه در حال حاضر شاهد حضور چهار تيم فوتبال تبريز در رقابت هاي ليگ برتر و دسته يك كشور هستيم كمبود زمين هاي تمرين در اين شهر احساس مي شد و با بهره برداري از زمين هاي چمن مصنوعي توسط شهرداري، اين مشكل برطرف خواهد شد.
نوين ابراز اميدواري كرد كه تا پايان سال مالي 90، سه استاديوم پنج هزار نفري ديگر در اين شهر نيز به بهره برداري برسد.
شهردار تبريز همچنين با اشاره به برنامه هاي شهرداري براي توسعه و گسترش اماكن ورزشي در سالجاري گفت: امسال علاوه بر 50 زمين چمن مصنوعي كه ساخته شده، 10 زمين چمن مصنوعي ديگر نيز به بهره برداري مي رسد.