اجرائی کشوری

انتصاب در فدراسیون فوتبال

رئیس فدراسیون فوتبال طی حکمی عضو کمیته استیناف را منصوب کرد… به گزارش سایت رسمی فدراسیون،طی حکمی از سوی علی کفاشیان-رئیس فدراسیون فوتبال،سید عباس موسوی به عنوان عضو کمیته استیناف منصوب شد.
گفتنی است،علیرضا صالحی به عنوان رئیس کمیته استیناف،سعید میر دیلمی،سید رضا افتخاری،مجید شهیدی و رضا پور عرب مقدم به عنوان اعضای کمیته استیناف فعالیت می کنند.