اجرائی کشوری

انتصابات جدید در ماشین سازی

طی حکمی از سوی دکتر شهرام دبیری رئیس هیئت مدیره باشگاه ماشین سازی تبریز کادر فنی باشگاه تکمیل شد… طی حکمی از سوی دکتر شهرام دبیری رئیس هیئت مدیره باشگاه ماشین سازی تبریز کادر فنی باشگاه تکمیل شد
آرش جابری به عنوان سرپرست تیم ، رسول خطیبی به عنوان سرمربی تیم ، ناصر ابراهیمی به عنوان مدیرفنی، یعقوب وطنی به عنوان مربی تیم ،یونس باهنر به عنوان مربی تیم ،یوسف بخشی زاده به عنوان آنالیزور تیم ، فضل اله غیاث وند به عنوان مربی دروازه بانان و سعید آلوسی به عنوان مربی بدنساز در فصل جدید فعالیت خواهند کرد.
ضمنا واسیلی گوجا به عنوان مدیر تیم های پایه باشگاه ماشین سازی تبریز منصوب شد.