روابط عمومی فوتبال ساحلی

انتخاب یک داور و دو ناظر استان برای مرحله اول مسابقات زیر گروه فوتبال ساحلی کشور

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی، حسین حضرتی پور به عنوان ناظر و حامد خالقی به عنوان داور از استان آذربایجان شرقی برای حضور در رقابت های زیر گروه فوتبال ساحلی کشور فصل مسابقاتی ۹۷-۹۶ (گروه ۴) در شهرستان بوشهر انتخاب شدند.

زاهد صدیقی دیگر ناظر داوری استان نیز برای حضور در رقابت های زیر گروه فوتبال ساحلی کشور فصل مسابقاتی ۹۷-۹۶ (گروه ۲) در شهرستان بوشهر انتخاب شده است.

لازم به ذکر است که داوران و ناظران منتخب بایستی عصر روز جمعه سیزدهم بهمن ماه خود را به مسئول مربوطه مسابقات معرفی نمایند.