داوران

امیر محمد فتحی نژاد دیدار محتشم تبریز و ملی حفاری اهواز را سوت می زند

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، امیر محمد فتحی نژاد بعنوان داور ، حسن یوسفی صفت بعنوان کمک داور اول، مهدی یوسف زاده بعنوان کمک داور دوم ، ابراهیم خاجانی بعنوان داور چهارم و ایرج امینی فر بعنوان ناظر داوری در دیدار بین دو تیم محتشم تبریز و ملی حفاری اهواز، از سری مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال کشور که روز یکشنبه مورخه 99/10/07 رأس ساعت 14:00 در ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز برگزار خواهد شد حضور خواهند داشت.