داوران

امیر مبشر کمک داور دوم دیدار سایپا تهران و ذوب آهن اصفهان

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی امیر مبشر بعنوان کمک داور دوم از استان آذربایجان شرقی در مسابقات لیگ حرفه ای که بین دو تیم سایپا تهران و ذوب آهن اصفهان روز پنجشنبه مورخه ۹۷/۵/۱۸ راس ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه پاس قوامین تهران برگزار خواهد شد حضور خواهد داشت.