اجرائی کشوری

امیر حسین صادقی به تراکتورسازی پیوست

عصر روز شنبه امیر حسین صادقی با حضور در باشگاه… عصر روز شنبه امیر حسین صادقی با حضور در باشگاه بعد از مذاکره ای کوتاه با محمد حسین جعفری مدیرعامل باشگاه به توافق رسید و برای یکسال برای تراکتور بازی خواهد کرد.
صادقی در فصل گذشته بازیکن تیم استقلال تهران بوده و در خط دفاعی انجام وظیفه نموده است.