فوتبال ساحلی

امیر حسین حضرتی پور و زاهد صدیقی گوران در کلاس مجازی و آنلاین پیش فصل ناظران فوتبال ساحلی

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، کمیته داوران فدراسیون فوتبال در نظر دارد کلاس پیش فصل ناظران فوتبال ساحلی را به صورت مجازی و آنلاین در روزهای یکشنبه مورخ 99/04/22 و دوشنبه 99/4/23 برگزار نماید که از استان آذربایجان شرقی آقایان امیر حسین حضرتی پور و زاهد صدیقی گوران بعنوان ناظران برگزیده در این کلاس شرکت خواهند داشت.