اجرائی کشوری

امیرحسین صادقی درتراکتورسازی تبریز

بازیکن لیگ برتری با حضور در هیات فوتبال استان رسما قرارداد فدراسیون فوتبال را امضا و به ثبت رساند… صادقی دفاع فصل قبل استقلال تهران بمدت یک فصل با تیم تراکتورسازی تبریز قرارداد بست و رسما بازیکن تیم تراکتورسازی تبریز شد. صادقی متولد1360 می باشد.