روابط عمومی

اقدام زیبای هواداران تبریزی

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، در اقدامی زیبا و تحسین برانگیز هواداران تیم ماشین سازی تبریز در دیدار این تیم با ذوب آهن اصفهان پرچم های ایران در ورزشگاه بنیان دیزل توسط تماشاگران و هواداران تیم ماشین سازی تبریز به اهتزار در آمد این عمل تماشاگران در راستای شعار همه فدای خاک ایران ، چو ایران نباشد تن من مباد و خلیج همیشه فارس ایران بود که ما همه ایرانی هستیم صورت گرفت.