روابط عمومی محلات

افتتاح دفتر بسیج ورزشکاران در حسینیه مدافعان حرم ورزشگاه شهداء حکم آباد

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی، دفتر بسیج ورزشکاران در حسینیه مدافعان حرم ورزشگاه شهداء حکم آباد به نام دفتر شهید اکبر زوار جنتی و با حضور خانواده محترم این شهید و ریاست هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی افتتاح شد.

لازم به ذکر است که در این مراسم جمعی از ورزشکاران نیز حضور داشتند و برنامه های فرهنگی و ورزشی متعددی نیز برگزار شد. همچنین از چند تن از پیشکسوتان ورزشگاه شهداء حکم آباد و پدر شهید اکبر زوار جنتی نیز تجلیل به عمل آمد.