اجرائی کشوری

اعلام مهلت آمادگي تيم هاي ليگ برتر فوتبال ساحلي

كميته فوتبال ساحلي از مهلت اعلام آمادگي تيم هاي حاضر در ليگ برتر تا اواسط تير ماه خبر داد… تيم هاي سازه سراي مازندران،شهيد ربيعي سمنان،ايران توسعه كرج،فردوسي مشهد،عمران سازان اصفهان،شهداي چلچله چهارمحال و بختياري،دريانوردان بوشهر،ندسا شيراز،پولاد مشبك بيرجند،گلسا پوش يزد،شهيد جهان نژاديان آبادان و شركت نفت فلات قاره در دو گروه به صورت رفت و برگشت درحالي از تاريخ 17/4/89 برگزار مي شود كه تيم ها تا تاريخ 13/4/89 بايد مدارك مورد نياز خود را به كميته فوتبال ساحلي ارائه دهند.

گفتني است، ليست اسامي 20 بازيكن كه 15بازيكن با شرايط سني آزاد و 5 بازيكن با شرايط سني دو رده پائين تر و 5 همراه
(سرپرست،سرمربي،پزشكيار و تداركات،قرار داد عكس دار بايكنان، رضايت نامه بازيكناني كه از تيمهاي ديگر جذب شده اند ،اصل و تصوير مدارك بازيكنان،تصوير گواهينامه مربيان،اصل و تصوير جواز عضويت و كارت عضويت جامعه فوتبال صادره از باشگاه،اصل فيش واريزي،تعيين وضعيت نظام وظيفه بازيكنان مشمول،مجوز مديريت مستقل تربيت بدني نيروهاي مسلح براي بازيكنان درحال خدمت سربازي و كارت عكس دار شركت در مسابقات به به تائيد هيات استان مربوطه رسيده باشد ،از مواردي است كه باشگاهها مهلت دارند تا 13/4/89 به كميته فوتبال ساحلي تحويل دهند.