مربیان

اعلام فهرست مربیان دارای گواهینامه معتبر مربیگری حرفه ای

کمیته آموزش فدراسیون فهرست اسامی مربیان دارای گواهینامه معتبر حرفه ای فوتبال را منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،

با توجه به نامه ارسالی دبیرکل فدراسیون به سازمان لیگ مبنی بر لزوم توجه باشگاههای لیگ برتر به ماده 15 دستورالعمل نظام هماهنگ آموزش و ارتقاء مربیان، کمیته آموزش فدراسیون فهرست مربیانی که دارای گواهینامه معتبر درجه حرفه ای فوتبال هستند را منتشر کرد.

فهرست مربیان دارای گواهینامه معتبر مربیگری حرفه ای