اجرائی کشوری

اعلام شش تیم صعود کننده لیگ یک بزرگسالان شهرستانها

کاظم شجاعی مسؤول کمیته اجرائی استان هیأت فوتبال اعلام کرد… کاظم شجاعی مسؤول کمیته اجرائی استان هیأت فوتبال اعلام کرد؛اسامی شش تیم صعود کننده لیگ یک بزرگسالان شهرستانها بشرح ذیل اعلام میگرد ؛

1- سرباز مراغه
2- فولاد ظفر بناب
3- کانون آیدین مرند
4- شهدای وایقان شبستر
5- نوران شیمی جلفا
6- کارگران میانه