اعلام شرایط سنی بازیکنان در رده های مختلف برای فصول 98 تا 99

هیئت فوتبال تبریز

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال آذربایجان شرقی، شرایط سنی بازیکنان در رده های مختلف برای فصول 98 تا 99 به شرح زیر اعلام شد:

اعلام شرایط سنی بازیکنان در رده های مختلف برای فصول 98 تا 99