اعلام شرایط سنی بازیکنان در رده های مختلف برای فصول 99 تا 1400

هیئت فوتبال تبریز

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، رده های سنی بازیکنان سال 1400-1399 به شرح ذیل می باشد:

*نونهالان زیر 12 سال – 1387/10/12 به بعد

*نونهالان زیر 13 سال – 1368/10/11 به بعد

*نونهالان زیر 14 سال- 1385/10/11 به بعد

*نونهالان زیر 15 سال – 1384/10/11 به بعد

*نوجوانان زیر 16 سال – 1383/10/12 به بعد

*نوجوانان زیر 17 سال – 1382/10/11 به بعد

*جوانان زیر 19 سال – 1380/10/11 به بعد

*امید زیر 21 سال – 1378/10/11 به بعد