اعلام شرایط سنی رده های تیمهای پایه فوتبال در فصل ۹۶ – ۹۷

هیئت فوتبال تبریز

فوتبال:

نونهالان زیر ده سال- متولدین ۱۳۸۶/۱۰/۱۱ به بعد

نونهالان زیر یازده سال- متولدین ۱۳۸۵/۱۰/۱۱ به بعد

نونهالان زیر دوازده سال- متولدین ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ به بعد

نونهالان زیر سیزده سال- متولدین ۱۳۸۳/۱۰/۱۱ به بعد

نونهالان زیر چهارده سال- متولدین ۱۳۸۲/۱۰/۱۱ به بعد

نوجوانان زیر شانزده سال- متولدین ۱۳۸۰/۱۰/۱۱ به بعد

جوانان زیر نوزده سال- متولدین ۱۳۷۷/۱۰/۱۱ به بعد

امید زیر بیست و یک سال- متولدین ۱۳۷۵/۱۰/۱۱ به بعد