اجرائی کشوری

اعلام زمان نقل و انتقالات نیم فصل لیگ برتر امید

زمان نقل و انتقالات نیم فصل لیگ برتر امید باشگاههای کشور فصل 91-90 از سوی سازمان لیگ آزادگان اعلام شد. از سوی سازمان لیگ آزادگان زمان نقل و انتقالات نیم فصل لیگ برتر امید باشگاههای کشور فصل 91-90 از روزپنجشنبه 15/10/90 تا روز پنجشنبه 29/10/90 اعلام شد.

گفتنی است، در صورت داشتن جالی خالی در لیست اسامی بازیکنان، باشگاه ها می توانند نسبت به اضافه کردن حداکثر 3 بازیکن آزاد و 5 بازیکن انتقال موقت(در صورت ارائه هر تعداد از بازیکنان انتقال موقت در ابتدای فصل از تعداد 5 نفر کسر می شود)، در زمان نقل و انتقالات نیم فصل اقدام کنند.