اجرائی کشوری

اعلام زمان نقل و انتقالات لیگ دسته سوم کشور

سازمان لیگ آزادگان از زمان نقل و انتقالات نیم فصل لیگ دسته سوم باشگاههای کشور خبر داد. سازمان لیگ آزادگان از زمان نقل و انتقالات نیم فصل لیگ دسته سوم باشگاههای کشور خبر داد.
زمان نقل و انتقالات نیم فصل مسابقات لیگ دسته سوم باشگاههای کشور از روز پنجشنبه 1/10/90 لغایت روز پنجشنبه مورخ 15/10/90 اعلام شد.
ضمنا طبق آیین نامه نقل و انتقالات ، باشگاههای حاضر در لیگ دسته سوم می توانند نسبت به فسخ قرارداد یک بازیکن خود اقدام کنند.