اجرائی کشوری

اعلام زمانبندی رقابتهای هفته اول تا پنجم لیگ دسته اول کشور

رقابتهای لیگ دسته اول کشور فصل ۹۵-۹۴ از دوشنبه ۲۶ مرداد ماه آغاز خواهد شد.

 زمانبندی ۵ هفته اول این مسابقات به شرح زیر خواهد بود:

 
* هفته اول: دوشنبه ۲۶ مرداد ۹۴
فولاد یزد – نساجی مازندران / ساعت ۱۷:۱۵، ورزشگاه شهید نصیری یزد
گل گهر سیرجان – مس رفسنجان / ساعت ۱۷:۱۵، ورزشگاه اختصاصی سیرجان
خونه به خونه بابل – فجر سپاسی شیراز / ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه اختصاصی شهدا هفتم تیر بابل
خیبر خرم آباد – پارسه تهران / ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه تختی خرم آباد
آلومینیوم اراک – نفت مسجد سلیمان / ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه امام خمینی اراک
پیکان تهران – داماش گیلان / ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه شهدا شهر قدس
پاس همدان – شهرداری اردبیل / ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه قدس همدان
آلومینیوم هرمزگان – ماشین سازی شهرداری تبریز / ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
مس کرمان – گیتی پسند اصفهان / ساعت ۱۸:۰۰، ورزشگاه امام علی کرمان
صنعت نفت آبادان – ایرانجوان بوشهر / ساعت ۱۹:۰۰، ورزشگاه تختی آبادان
 
* هفته دوم: یکشنبه ۱ شهریور ۹۴
مس رفسنجان – آلومینیوم هرمزگان / ساعت ۱۷:۰۰، ورزشگاه شهداء رفسنجان
نساجی مازندران – آلومینیوم اراک / ساعت ۱۷:۱۵، ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر
گیتی پسند اصفهان – گل گهر سیرجان / ساعت ۱۷:۱۵، ورزشگاه آرارات اصفهان
داماش گیلان – پاس همدان / ساعت ۱۷:۱۵، ورزشگاه شهید عضدی رشت
پارسه تهران – فولاد یزد / ساعت ۱۷:۱۵، ورزشگاه صنایع دفاع تهران
شهرداری اردبیل – مس کرمان / ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه تختی اردبیل
ماشین سازی شهرداری تبریز – خیبر خرم آباد / ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه تختی تبریز
فجر سپاسی شیراز – پیکان تهران / ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه حافظیه شیراز
ایرانجوان بوشهر – خونه به خونه بابل / ساعت ۱۷:۴۵، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نفت مسجد سلیمان – صنعت نفت آبادان / ساعت ۱۷:۴۵، ساعت ۱۷:۴۵، ورزشگاه شهید بهنام محمد مسجد سلیمان
 
* هفته سوم: شنبه ۷ شهریور ۹۴
آلومینیوم اراک – پارسه تهران / ساعت ۱۷:۱۵، ورزشگاه امام خمینی اراک
فولاد یزد – ماشین سازی شهرداری تبریز / ساعت ۱۷:۱۵، ورزشگاه شهید نصیری یزد
خونه به خونه بابل – نفت مسجد سلیمان / ساعت ۱۷:۱۵، ورزشگاه شهدا هفتم تیر بابل
خیبر خرم آباد – مس رفسنجان / ساعت ۱۷:۱۵، ورزشگاه تختی خرم آباد
شهرداری اردبیل – گیتی پسند اصفهان / ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه تختی اردبیل
پیکان تهران – ایرانجوان بوشهر / ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه شهدا شهر قدس
پاس همدان – فجر سپاسی شیراز / ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه قدس همدان
آلومینیوم هرمزگان – گل گهر سیرجان / ساعت ۱۷:۱۵، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
مس کرمان – داماش گیلان / ساعت ۱۷:۴۵، ورزشگاه امام علی کرمان
صنعت نفت آبادان – نساجی مازندران / ساعت ۱۸:۴۵، ورزشگاه تختی آبادان
 
* هفته چهارم: جمعه ۱۳ شهریور ۹۴
گل گهر سیرجان – خیبر خرم آباد / ساعت ۱۶:۴۵، ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان
مس رفسنجان – فولاد یزد / ساعت ۱۶:۴۵، ورزشگاه شهدا رفسنجان
نساجی مازندران – خونه به خونه بابل / ساعت ۱۷:۰۰، ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر
گیتی پسند اصفهان – آلومینیوم هرمزگان / ساعت ۱۷:۰۰، ورزشگاه آرارات اصفهان
داماش گیلان – شهرداری اردبیل / ساعت ۱۷:۱۵، ورزشگاه شهید عضدی رشت
پارسه تهران – صنعت نفت آبادان / ساعت ۱۷:۱۵، ورزشگاه صنایع دفاع تهران
ماشین سازی شهرداری تبریز – آلومینیوم اراک / ساعت ۱۷:۱۵، ورزشگاه تختی تبریز
فجر سپاسی شیراز – مس کرمان / ساعت ۱۷:۱۵، ورزشگاه حافظیه شیراز
ایرانجوان بوشهر – پاس همدان / ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نفت مسجد سلیمان – پیکان تهران / ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
 
* هفته پنجم: پنجشنبه ۱۹ شهریور ۹۴
فولاد یزد – گل گهر سیرجان / ساعت ۱۶:۴۵، ورزشگاه شهید نصیری یزد
خونه به خونه بابل – پارسه تهران / ساعت ۱۷:۰۰، ورزشگاه شهدا هفتم تیر بابل
خیبر خرم آباد – آلومینیوم هرمزگان / ساعت ۱۷:۰۰، ورزشگاه تختی خرم آباد
آلومینیوم اراک – مس رفسنجان / ساعت ۱۷:۰۰، ورزشگاه امام خمینی اراک
داماش گیلان – گیتی پسند اصفهان / ساعت ۱۷:۱۵، ورزشگاه شهید عضدی رشت
شهرداری اردبیل – فجر سپاسی شیراز / ساعت ۱۷:۱۵، ورزشگاه تختی اردبیل
پیکان تهران – نساجی مازندران / ساعت ۱۷:۱۵، ورزشگاه شهدا شهر قدس
پاس همدان – نفت مسجد سلیمان / ساعت ۱۷:۱۵، ورزشگاه قدس همدان
مس کرمان – ایرانجوان بوشهر / ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه امام علی کرمان
صنعت نفت آبادان – ماشین سازی شهرداری تبریز / ساعت ۱۸:۳۰، ورزشگاه تختی آبادان