اجرائی کشوری

اعلام زمانبندی رقابتهای هفته اول تا پنجم لیگ دسته اول کشور

رقابتهای لیگ دسته اول کشور فصل 95-94 از دوشنبه 26 مرداد ماه آغاز خواهد شد.

 زمانبندی 5 هفته اول این مسابقات به شرح زیر خواهد بود:

 
* هفته اول: دوشنبه 26 مرداد 94
فولاد یزد – نساجی مازندران / ساعت 17:15، ورزشگاه شهید نصیری یزد
گل گهر سیرجان – مس رفسنجان / ساعت 17:15، ورزشگاه اختصاصی سیرجان
خونه به خونه بابل – فجر سپاسی شیراز / ساعت 17:30، ورزشگاه اختصاصی شهدا هفتم تیر بابل
خیبر خرم آباد – پارسه تهران / ساعت 17:30، ورزشگاه تختی خرم آباد
آلومینیوم اراک – نفت مسجد سلیمان / ساعت 17:30، ورزشگاه امام خمینی اراک
پیکان تهران – داماش گیلان / ساعت 17:30، ورزشگاه شهدا شهر قدس
پاس همدان – شهرداری اردبیل / ساعت 17:30، ورزشگاه قدس همدان
آلومینیوم هرمزگان – ماشین سازی شهرداری تبریز / ساعت 17:30، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
مس کرمان – گیتی پسند اصفهان / ساعت 18:00، ورزشگاه امام علی کرمان
صنعت نفت آبادان – ایرانجوان بوشهر / ساعت 19:00، ورزشگاه تختی آبادان
 
* هفته دوم: یکشنبه 1 شهریور 94
مس رفسنجان – آلومینیوم هرمزگان / ساعت 17:00، ورزشگاه شهداء رفسنجان
نساجی مازندران – آلومینیوم اراک / ساعت 17:15، ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر
گیتی پسند اصفهان – گل گهر سیرجان / ساعت 17:15، ورزشگاه آرارات اصفهان
داماش گیلان – پاس همدان / ساعت 17:15، ورزشگاه شهید عضدی رشت
پارسه تهران – فولاد یزد / ساعت 17:15، ورزشگاه صنایع دفاع تهران
شهرداری اردبیل – مس کرمان / ساعت 17:30، ورزشگاه تختی اردبیل
ماشین سازی شهرداری تبریز – خیبر خرم آباد / ساعت 17:30، ورزشگاه تختی تبریز
فجر سپاسی شیراز – پیکان تهران / ساعت 17:30، ورزشگاه حافظیه شیراز
ایرانجوان بوشهر – خونه به خونه بابل / ساعت 17:45، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نفت مسجد سلیمان – صنعت نفت آبادان / ساعت 17:45، ساعت 17:45، ورزشگاه شهید بهنام محمد مسجد سلیمان
 
* هفته سوم: شنبه 7 شهریور 94
آلومینیوم اراک – پارسه تهران / ساعت 17:15، ورزشگاه امام خمینی اراک
فولاد یزد – ماشین سازی شهرداری تبریز / ساعت 17:15، ورزشگاه شهید نصیری یزد
خونه به خونه بابل – نفت مسجد سلیمان / ساعت 17:15، ورزشگاه شهدا هفتم تیر بابل
خیبر خرم آباد – مس رفسنجان / ساعت 17:15، ورزشگاه تختی خرم آباد
شهرداری اردبیل – گیتی پسند اصفهان / ساعت 17:30، ورزشگاه تختی اردبیل
پیکان تهران – ایرانجوان بوشهر / ساعت 17:30، ورزشگاه شهدا شهر قدس
پاس همدان – فجر سپاسی شیراز / ساعت 17:30، ورزشگاه قدس همدان
آلومینیوم هرمزگان – گل گهر سیرجان / ساعت 17:15، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
مس کرمان – داماش گیلان / ساعت 17:45، ورزشگاه امام علی کرمان
صنعت نفت آبادان – نساجی مازندران / ساعت 18:45، ورزشگاه تختی آبادان
 
* هفته چهارم: جمعه 13 شهریور 94
گل گهر سیرجان – خیبر خرم آباد / ساعت 16:45، ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان
مس رفسنجان – فولاد یزد / ساعت 16:45، ورزشگاه شهدا رفسنجان
نساجی مازندران – خونه به خونه بابل / ساعت 17:00، ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر
گیتی پسند اصفهان – آلومینیوم هرمزگان / ساعت 17:00، ورزشگاه آرارات اصفهان
داماش گیلان – شهرداری اردبیل / ساعت 17:15، ورزشگاه شهید عضدی رشت
پارسه تهران – صنعت نفت آبادان / ساعت 17:15، ورزشگاه صنایع دفاع تهران
ماشین سازی شهرداری تبریز – آلومینیوم اراک / ساعت 17:15، ورزشگاه تختی تبریز
فجر سپاسی شیراز – مس کرمان / ساعت 17:15، ورزشگاه حافظیه شیراز
ایرانجوان بوشهر – پاس همدان / ساعت 17:30، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نفت مسجد سلیمان – پیکان تهران / ساعت 17:30، ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
 
* هفته پنجم: پنجشنبه 19 شهریور 94
فولاد یزد – گل گهر سیرجان / ساعت 16:45، ورزشگاه شهید نصیری یزد
خونه به خونه بابل – پارسه تهران / ساعت 17:00، ورزشگاه شهدا هفتم تیر بابل
خیبر خرم آباد – آلومینیوم هرمزگان / ساعت 17:00، ورزشگاه تختی خرم آباد
آلومینیوم اراک – مس رفسنجان / ساعت 17:00، ورزشگاه امام خمینی اراک
داماش گیلان – گیتی پسند اصفهان / ساعت 17:15، ورزشگاه شهید عضدی رشت
شهرداری اردبیل – فجر سپاسی شیراز / ساعت 17:15، ورزشگاه تختی اردبیل
پیکان تهران – نساجی مازندران / ساعت 17:15، ورزشگاه شهدا شهر قدس
پاس همدان – نفت مسجد سلیمان / ساعت 17:15، ورزشگاه قدس همدان
مس کرمان – ایرانجوان بوشهر / ساعت 17:30، ورزشگاه امام علی کرمان
صنعت نفت آبادان – ماشین سازی شهرداری تبریز / ساعت 18:30، ورزشگاه تختی آبادان