اجرائی کشوری

اعلام زمانبندی دیدارهای ایران در آخرین مرحله انتخابی جام جهانی

زمانبندی دیدارهای ایران در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی 2018 روسیه به شرح زیر است:

 
* دور رفت:

11  شهریور 95:
ایران – قطر
 
16  شهریور 95:
چین – ایران
 
15 مهر 95:
ازبکستان – ایران
20  مهر 95 :
ایران – کره جنوبی
 
25  آبان 95 :
سوریه – ایران
 
 
* دور برگشت:
 
3 فروردین 96 :
قطر – ایران
 
8  فروردین 96 :
ایران – چین
 
23  خرداد 96:
ایران – ازبکستان
9  شهریور 96:
کره جنوبی – ایران
 
14  شهریور 96 :
ایران – سوریه