اجرائی کشوری

اعلام زمانبندی دیدارهای ایران در آخرین مرحله انتخابی جام جهانی

زمانبندی دیدارهای ایران در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به شرح زیر است:

 
* دور رفت:

۱۱  شهریور ۹۵:
ایران – قطر
 
۱۶  شهریور ۹۵:
چین – ایران
 
۱۵ مهر ۹۵:
ازبکستان – ایران
۲۰  مهر ۹۵ :
ایران – کره جنوبی
 
۲۵  آبان ۹۵ :
سوریه – ایران
 
 
* دور برگشت:
 
۳ فروردین ۹۶ :
قطر – ایران
 
۸  فروردین ۹۶ :
ایران – چین
 
۲۳  خرداد ۹۶:
ایران – ازبکستان
۹  شهریور ۹۶:
کره جنوبی – ایران
 
۱۴  شهریور ۹۶ :
ایران – سوریه