انضباطی دسته‌بندی نشده

اعلام رای کمیته وضعیت بازیکنان

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، کمیته وضعیت بازیکنان رای خود را درباره باشگاههای تراکتور، پیکان و سعید واسعی اعلام کرد.

کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون رای خود را در خصوص باشگاه پیکان و باشگاه تراکتور و سعید واسعی به شرح زیر اعلام کرد:
سعید واسعی به محرومیت چهار ماه از شرکت در بازیهای رسمی (اعم از باشگاهی و ملی) محروم شد. واسعی و باشگاه تراکتور به پرداخت مبلغ 12 میلیارد و 465 میلیون و 200 هزار ریال بابت غرامت و پرداخت مبلغ 275 میلیون و 665 هزار و 360 ریال بابت هزینه دادرسی محکوم شد.
همچنین خواسته باشگاه پیکان نسبت به مازاد خواسته به مبلغ 6 میلیارد ریال مردود اعلام می گردد و خواسته باشگاه پیکان در خصوص اعمال محرومیت از نقل و انتقالات نسبت به باشگاه تراکتور رد شد.