انضباطی

اعلام رای کمیته انضباطی در خصوص آقای وحید داخم

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، کمیته انضباطی هیأت فوتبال استان در جهت مبارزه با فساد در فوتبال، آقای وحید داخم و شرکت فرهنگی ورزشی همای تبریز را به شرح ذیل متخلف شناخت و رأی قاطع خود را اعلام کرد.