هیئت فوتبال تبریز
انضباطی

اعلام رای بازیکن تیم ماشین سازی تبریز

کمیته انضباطی رای خود را در خصوص بازیکن تیم ماشین سازی تبریز صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، پس از درخواست اعاده بازرسی باشگاه ماشین سازی تبریز مبنی بر تخلف بهزاد کریمی، با قبول اعاده دادرسی از سوی کمیته انضباطی، این بازیکن می تواند تیم خود را در  مسابقات همراهی کند.