اجرائی کشوری

اعلام تغییر برخی از دیدارهای هفته سیزدهم و چهاردهم

سازمان لیگ برتر از تغییر دو دیدار از رقابتهای لیگ برتر فوتبال در هفته سیزدهم و یک دیدار از هفته چهاردهم خبر داد. سازمان لیگ برتر از تغییر دو دیدار از رقابتهای لیگ برتر فوتبال در هفته سیزدهم و یک دیدار از هفته چهاردهم خبر داد.

شنبه 28/8/90-هفته سیزدهم
صبای قم – استقلال – ورزشگاه یادگار امام (ره) قم – ساعت 15/14
پیروزی – فولاد مبارکه – ورزشگاه آزادی تهران – ساعت 20/16
چهارشنبه2/9/90-هفته چهاردهم
نفت آبادان-شهرداری تبریز-ساعت 15:00-تختی-آبادان