اجرائی کشوری

اعلام برگزاری مراسم قرعه کشی مسابقات لیگ دسته اول ودوم

کمیته مسابقات زمان برگزاری مراسم قرعه کشی مسابقات لیگ دسته اول ودوم را اعلام کرد… مراسم قرعه کشی لیگ دسته اول کشور روز یکشنبه 17/5/89 و قرعه کشی لیگ دسته دوم کشور روز دوشنبه 18/5/89 راس ساعت 10:00 در محل روابط عمومی فدراسیون برگزار می شود.