اجرائی کشوری

اعلام برنامه هفته پنجم تا نهم لیگ دسته دوم

کمیته مسابقات سازمان لیگ ، برنامه مسابقات هفته پنجم تا نهم و همچنین دیدارهای معوقه گروه های اول و دوم لیگ دسته دوم فوتبال کشور فصل ۹۶-۹۵ را اعلام کرد.

هفته پنجم: جمعه  ۱۶ مهر۹۵ 

نماینده یاسوج (زاگرس) – برق جدید فارس – ساعت۱۵- ورزشگاه تختی یاسوج
گیتی پسند(سپهر نقش جهان) – کیمیافرآیند تهران- ساعت۱۵- ورزشگاه متعاقبأ اعلام می شود 
شهرداری اراک – بعثت کرمانشاه- ساعت۱۵:۱۵- ورزشگاه ۵ مرداد اراک
کارون (اروند خرمشهر) خوزستان – شهرباران تهران- ساعت۱۵:۳۰- ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر 
شنبه ۱۷ مهر ۹۵ 
قشقایی شیراز – نفت و گاز گچساران- ساعت:۱۵- ورزشگاه حافظیه شیراز
 آلومینوم هرمزگان- شاهین توسعه (بانی گستر) کیش – ساعت۱۴:۴۵ – ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
کارا شیراز- شهرداری همدان – ساعت۱۵ – ورزشگاه بعثت شیراز
شهید کریمی جویبار- شهرداری کاشان- ساعت ۱۵ – ورزشگاه شهدای واسوکلا جویبار
شهبازنوژن البرز – نفت امیدیه- ساعت۱۵- ورزشگاه انقلاب کرج
شهرداری فومن-بادران نوین تهران- ساعت۱۵ – ورزشگاه آزادی فومن
استقلال ابی ب تهران- نفت نوین آبادان- ساعت ۱۵ – ورزشگاه اتکا تهران
شهرداری (آبی پوشان) اردبیل- نماینده گیلان (داماش گیلانیان)- ساعت۱۵:۱۵- ورزشگاه تختی اردبیل
کاسپین قزوین- شهرداری تبریز – ساعت۱۵:۱۵ – ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
شهرداری ارومیه-شهرداری ماهشهر- ساعت۱۵:۱۵ – ورزشگاه خانه جوان ارومیه
پاس همدان- هف سمنان – ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه قدس همدان
شاهین ماهشهر- نیروی زمینی تهران – ساعت۱۵:۳۰ – ورزشگاه شهدا ماهشهر
(شاهین) شهرداری بوشهر- سردار بوکان – ساعت۱۶ – ورزشگاه بهشتی بوشهر
پتروکیان شوشتر- شهرداری بندرعباس- ساعت۱۵:۳۰- ورزشگاه تختی شوشتر
 
*هفته ششم: جمعه ۲۳ مهر۹۵
پاس همدان- (شاهین) شهرداری بوشهر- ساعت۱۵ – ورزشگاه قدس همدان
برق جدید فارس – شهرداری اراک- ساعت۱۵- ورزشگاه حاجی پور سعادت شهر
نفت و گاز گچساران – کارون(اروند خرمشهر) خوزستان- ساعت۱۵- ورزشگاه شهدای نفت گچساران
کیمیافرآیند تهران – شهباز نوژان البرز- ساعت۱۵- ورزشگاه اتکا تهران
شهر باران تهران – گیتی پسند (سپهر نقش جهان) اصفهان – ساعت۱۵ – ورزشگاه دخانیات تهران
نفت نوین آبادان – پتروکیان شوشتر- ساعت۱۵:۱۵- ورزشگاه تختی آبادان
شهرداری ماهشهر-شهرداری فومن- ساعت۱۵:۱۵- ورزشگاه شهدا ماهشهر
نفت امیدیه – نماینده یاسوج(زاگرس)- ساعت۱۵- ورزشگاه شهدا نفت ۱ امیدیه
شنبه ۲۴ مهر ۹۵
شهرداری بندرعباس- آبی پوشان اردبیل- ساعت۱۴:۴۵- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
بادران نوین تهران- شهرداری کاشان- ساعت۱۵- ورزشگاه کارگران تهران
شاهین توسعه(بانی گستر) کیش-کارا شیراز- ساعت۱۵ – ورزشگاه المپیک کیش
نماینده گیلان (داماش گیلانیان)- شهرداری ارومیه –  ساعت۱۵- ورزشگاه عضدی رشت
شهرداری تبریز- آلومینوم هرمزگان- ساعت۱۵ – ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز 
شهرداری همدان- سردار بوکان-  ساعت۱۵- ورزشگاه قدس همدان
نیروی زمینی تهران-کاسپین قزوین- ساعت۱۵- ورزشگاه نزاجا تهران
هف سمنان- شاهین ماهشهر- ساعت ۱۵ – ورزشگاه ولایت سمنان
فولاد نوین اهواز  – قشقایی شیراز- ساعت۱۵:۱۵- ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز
یکشنبه ۲۵ مهر ۹۵
استقلال آبی ب تهران- شهید کریمی جویبار- ساعت۱۵- ورزشگاه اتکا تهران
*هفته هفتم: چهارشنبه ۲۸ مهر ۹۵
نفت نوین آبادان – شهرداری ماهشهر- (دیدار معوقه از هفته اول  ) – ساعت ۱۵ – ورزشگاه تختی آبادان
گیتی پسند(سپهر نقش جهان) – نفت و گاز گچساران- ساعت۱۴:۳۰- ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود
شهرداری اراک – نفت امیدیه- ساعت۱۴:۴۵- ورزشگاه ۵ مرداد اراک
نماینده یاسوج (زاگرس) – کیمیافرآیند تهران- ساعت۱۴:۴۵- ورزشگاه تختی یاسوج
شباز نوژان البرز – شهر باران تهران- ساعت۱۴:۴۵- ورزشگاه انقلاب کرج
پنجشنبه ۲۹ مهر ۹۵
بعثت کرمانشاه – برق جدید فارس- ساعت۱۴:۴۵- ورزشگاه انقلاب کرج
جمعه ۳۰ مهر ۹۵
کارون (اروند خرمشهر) خوزستان – فولاد نوین اهواز- ساعت۱۵- ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر
شنبه ۱ آبان ۹۵
آلومینوم هرمزگان-نیروی زمینی تهران- ساعت۱۴:۳۰- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
شهید کریمی جویبار-بادران نوین تهران- ساعت۱۴:۳۰- ورزشگاه شهدای واسوکلا جویبار
کارا شیراز-شهرداری تبریز- ساعت۱۴:۳۰- ورزشگاه بعثت شیراز
کاسپین قزوین-هف سمنان- ساعت۱۵- ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
شهرداری فومن- نماینده گیلان (داماش گیلانیان)- ساعت ۱۵- ورزشگاه آزادی فومن
سردار بوکان-شاهین توسعه(بانی گستر) کیش- ساعت۱۵ – ورزشگاه وحدت بوکان
(شاهین) شهرداری بوشهر-شهرداری همدان  ساعت۱۵:۴۵- ورزشگاه بهشتی ۱ بوشهر
یکشنبه ۲ آبان ۹۵
شهرداری ارومیه-شهرداری بندرعباس- ساعت۱۵- ورزشگاه خانه جوان ارومیه
شاهین ماهشهر-پاس همدان- ساعت۱۵:۱۵ – ورزشگاه شهدا ماهشهر
پتروکیان شوشتر-استقلال آبی ب تهران- ساعت ۱۵:۱۵- ورزشگاه تختی شوشتر
سه شنبه ۴ آبان ۹۵
شهرداری کاشان-شهرداری ماهشهر- ساعت۱۴:۳۰- ورزشگاه شهید فکری کاشان
شهرداری (آبی پوشان) اردبیل- نفت نوین آبادان- ساعت۱۵- ورزشگاه تختی اردبیل
*هفته هشتم: دوشنبه ۳ آبان ۹۵
کیمیافرآیند تهران – شهرداری اراک- ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه اتکا تهران
نفت و گاز گچساران – شهباز نوژان البرز – ساعت۱۴:۴۵- ورزشگاه شهدای نفت گچساران
شهر باران تهران – نماینده یاسوج (زاگرس) – ساعت۱۴:۴۵- ورزشگاه دخانیات تهران
چهارشنبه ۵ آبان ۹۵
نفت امیدیه – بعثت کرمانشاه- ساعت۱۵- ورزشگاه نفت ۱ امیدیه
فولاد نوین اهواز – گیتی پسند(سپهر نقش جهان) اصفهان- ساعت۱۵- ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز
پنج شنبه ۶ آبان ۹۵
قشقایی شیراز – کارون( اروند خرمشهر) خوزستان – ساعت۱۴:۳۰- ورزشگاه حافظیه شیراز
شنبه ۸ آبان ۹۵
شهرباران تهران – نفت و گاز گچساران – (دیدار معوقه از هفته دوم ) – ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه دخانیات تهران
یکشنبه ۹ آبان ۹۵
شاهین توسعه(بانی گستر) کیش – شهرداری همدان-ساعت۱۴:۴۵- ورزشگاه المپیک کیش
هف سمنان – آلومینوم هرمزگان- ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه ولایت سمنان
شهرداری بندر عباس – شهرداری فومن- ساعت۱۴:۴۵- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
شهرداری تبریز- سردار بوکان- ساعت۱۴:۴۵- ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز
پاس همدان-کاسپین قزوین- ساعت۱۴:۴۵ – ورزشگاه قدس همدان
نیروی زمینی تهران-کارا شیراز- ساعت۱۴:۴۵- ورزشگاه نزاجا تهران
شاهین ماهشهر- (شاهین) شهرداری بوشهر- ساعت۱۵- ورزشگاه شهدا ماهشهر
شهرداری اراک – شهباز نوژن البرز – (دیدار معوقه از هفته دوم) – ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه ۵ مرداد اراک
دوشنبه ۱۰ آبان ۹۵
استقلال آبی ب تهران-شهرداری (آبی پوشان) اردبیل- ساعت۱۴:۴۵- ورزشگاه اتکا تهران
نماینده گیلان (داماش گیلانیان)- شهرداری کاشان- ساعت۱۴:۴۵- ورزشگاه عضدی رشت
پتروکیان شوشتر- شهید کریمی جویبار- ساعت۱۵- ورزشگاه تختی شوشتر
شهرداری ماهشهر- بادران نوین تهران- ساعت۱۵- ورزشگاه شهدا ماهشهر
نفت نوین آبادان- شهرداری ارومیه- ساعت۱۵- ورزشگاه تختی ۱ آبادان
*هفته نهم: چهارشنبه ۱۲ آبان ۹۵
برق جدید فارس – نفت امیدیه -ساعت۱۴:۳۰- ورزشگاه حاجی پور سعادت شهر
گیتی پسند (سپهر نقش جهان) اصفهان – قشقایی شیراز-ساعت۱۴:۳۰- ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود
بعثت کرمانشاه – کیمیافرآیند تهران-ساعت۱۴:۳۰- ورزشگاه انقلاب کرمانشاه 
جمعه ۱۴ آبان ۹۵
شهرداری اراک – شهر باران تهران- ساعت۱۴:۳۰- ورزشگاه ۵ مرداد اراک
زاگرس یاسوج – نفت و گاز گچساران-ساعت۱۴:۳۰- ورزشگاه تختی یاسوج
شهباز نوژان البرز – فولاد نوین اهواز-ساعت۱۴:۳۰- ورزشگاه انقلاب کرج
یکشنبه ۱۶ آبان ۹۵
شهید کریمی جویبار-شهرداری ماهشهر- ساعت۱۴:۱۵- ورزشگاه شهدای واسوکلا جویبار
آلومینوم هرمزگان-پاس همدان- ساعت۱۴:۱۵- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
شهرداری کاشان-شهرداری بندرعباس-ساعت۱۴:۱۵- ورزشگاه شهید فکری کاشان
بادران نوین تهران- نماینده گیلان (داماش گیلانیان)- ساعت۱۴:۳۰- ورزشگاه کارگران تهران
کاسپین قزوین-شاهین ماهشهر-ساعت۱۴:۳۰- ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
شهرداری فومن-نفت نوین آبادان-ساعت۱۴:۳۰- ورزشگاه آزادی فومن 
سردار بوکان-نیروی زمینی تهران -ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه وحدت بوکان
شهرداری همدان-شهرداری تبریز-  ساعت۱۴:۳۰- ورزشگاه قدس همدان 
شهرداری (آبی پوشان) اردبیل-پتروکیان شوشتر-ساعت۱۴:۳۰- ورزشگاه تختی آبادان
کارا شیراز-هف سمنان- ساعت۱۴:۳۰- ورزشگاه بعثت کرمانشاه
شهرداری ارومیه-استقلال آبی ب تهران- ساعت۱۴:۳۰- ورزشگاه خانه جوان ارومیه
(شاهین) شهرداری بوشهر- شاهین توسعه(بانی گستر) کیش- ساعت۱۵:۳۰ – ورزشگاه بهشتی ۱ بوشهر