اجرائی کشوری

اعلام برنامه هفته پنجم تا نهم لیگ دسته دوم

کمیته مسابقات سازمان لیگ ، برنامه مسابقات هفته پنجم تا نهم و همچنین دیدارهای معوقه گروه های اول و دوم لیگ دسته دوم فوتبال کشور فصل 96-95 را اعلام کرد.

هفته پنجم: جمعه  16 مهر95 

نماینده یاسوج (زاگرس) – برق جدید فارس – ساعت15- ورزشگاه تختی یاسوج
گیتی پسند(سپهر نقش جهان) – کیمیافرآیند تهران- ساعت15- ورزشگاه متعاقبأ اعلام می شود 
شهرداری اراک – بعثت کرمانشاه- ساعت15:15- ورزشگاه 5 مرداد اراک
کارون (اروند خرمشهر) خوزستان – شهرباران تهران- ساعت15:30- ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر 
شنبه 17 مهر 95 
قشقایی شیراز – نفت و گاز گچساران- ساعت:15- ورزشگاه حافظیه شیراز
 آلومینوم هرمزگان- شاهین توسعه (بانی گستر) کیش – ساعت14:45 – ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
کارا شیراز- شهرداری همدان – ساعت15 – ورزشگاه بعثت شیراز
شهید کریمی جویبار- شهرداری کاشان- ساعت 15 – ورزشگاه شهدای واسوکلا جویبار
شهبازنوژن البرز – نفت امیدیه- ساعت15- ورزشگاه انقلاب کرج
شهرداری فومن-بادران نوین تهران- ساعت15 – ورزشگاه آزادی فومن
استقلال ابی ب تهران- نفت نوین آبادان- ساعت 15 – ورزشگاه اتکا تهران
شهرداری (آبی پوشان) اردبیل- نماینده گیلان (داماش گیلانیان)- ساعت15:15- ورزشگاه تختی اردبیل
کاسپین قزوین- شهرداری تبریز – ساعت15:15 – ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
شهرداری ارومیه-شهرداری ماهشهر- ساعت15:15 – ورزشگاه خانه جوان ارومیه
پاس همدان- هف سمنان – ساعت 15:15 – ورزشگاه قدس همدان
شاهین ماهشهر- نیروی زمینی تهران – ساعت15:30 – ورزشگاه شهدا ماهشهر
(شاهین) شهرداری بوشهر- سردار بوکان – ساعت16 – ورزشگاه بهشتی بوشهر
پتروکیان شوشتر- شهرداری بندرعباس- ساعت15:30- ورزشگاه تختی شوشتر
 
*هفته ششم: جمعه 23 مهر95
پاس همدان- (شاهین) شهرداری بوشهر- ساعت15 – ورزشگاه قدس همدان
برق جدید فارس – شهرداری اراک- ساعت15- ورزشگاه حاجی پور سعادت شهر
نفت و گاز گچساران – کارون(اروند خرمشهر) خوزستان- ساعت15- ورزشگاه شهدای نفت گچساران
کیمیافرآیند تهران – شهباز نوژان البرز- ساعت15- ورزشگاه اتکا تهران
شهر باران تهران – گیتی پسند (سپهر نقش جهان) اصفهان – ساعت15 – ورزشگاه دخانیات تهران
نفت نوین آبادان – پتروکیان شوشتر- ساعت15:15- ورزشگاه تختی آبادان
شهرداری ماهشهر-شهرداری فومن- ساعت15:15- ورزشگاه شهدا ماهشهر
نفت امیدیه – نماینده یاسوج(زاگرس)- ساعت15- ورزشگاه شهدا نفت 1 امیدیه
شنبه 24 مهر 95
شهرداری بندرعباس- آبی پوشان اردبیل- ساعت14:45- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
بادران نوین تهران- شهرداری کاشان- ساعت15- ورزشگاه کارگران تهران
شاهین توسعه(بانی گستر) کیش-کارا شیراز- ساعت15 – ورزشگاه المپیک کیش
نماینده گیلان (داماش گیلانیان)- شهرداری ارومیه –  ساعت15- ورزشگاه عضدی رشت
شهرداری تبریز- آلومینوم هرمزگان- ساعت15 – ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز 
شهرداری همدان- سردار بوکان-  ساعت15- ورزشگاه قدس همدان
نیروی زمینی تهران-کاسپین قزوین- ساعت15- ورزشگاه نزاجا تهران
هف سمنان- شاهین ماهشهر- ساعت 15 – ورزشگاه ولایت سمنان
فولاد نوین اهواز  – قشقایی شیراز- ساعت15:15- ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز
یکشنبه 25 مهر 95
استقلال آبی ب تهران- شهید کریمی جویبار- ساعت15- ورزشگاه اتکا تهران
*هفته هفتم: چهارشنبه 28 مهر 95
نفت نوین آبادان – شهرداری ماهشهر- (دیدار معوقه از هفته اول  ) – ساعت 15 – ورزشگاه تختی آبادان
گیتی پسند(سپهر نقش جهان) – نفت و گاز گچساران- ساعت14:30- ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود
شهرداری اراک – نفت امیدیه- ساعت14:45- ورزشگاه 5 مرداد اراک
نماینده یاسوج (زاگرس) – کیمیافرآیند تهران- ساعت14:45- ورزشگاه تختی یاسوج
شباز نوژان البرز – شهر باران تهران- ساعت14:45- ورزشگاه انقلاب کرج
پنجشنبه 29 مهر 95
بعثت کرمانشاه – برق جدید فارس- ساعت14:45- ورزشگاه انقلاب کرج
جمعه 30 مهر 95
کارون (اروند خرمشهر) خوزستان – فولاد نوین اهواز- ساعت15- ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر
شنبه 1 آبان 95
آلومینوم هرمزگان-نیروی زمینی تهران- ساعت14:30- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
شهید کریمی جویبار-بادران نوین تهران- ساعت14:30- ورزشگاه شهدای واسوکلا جویبار
کارا شیراز-شهرداری تبریز- ساعت14:30- ورزشگاه بعثت شیراز
کاسپین قزوین-هف سمنان- ساعت15- ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
شهرداری فومن- نماینده گیلان (داماش گیلانیان)- ساعت 15- ورزشگاه آزادی فومن
سردار بوکان-شاهین توسعه(بانی گستر) کیش- ساعت15 – ورزشگاه وحدت بوکان
(شاهین) شهرداری بوشهر-شهرداری همدان  ساعت15:45- ورزشگاه بهشتی 1 بوشهر
یکشنبه 2 آبان 95
شهرداری ارومیه-شهرداری بندرعباس- ساعت15- ورزشگاه خانه جوان ارومیه
شاهین ماهشهر-پاس همدان- ساعت15:15 – ورزشگاه شهدا ماهشهر
پتروکیان شوشتر-استقلال آبی ب تهران- ساعت 15:15- ورزشگاه تختی شوشتر
سه شنبه 4 آبان 95
شهرداری کاشان-شهرداری ماهشهر- ساعت14:30- ورزشگاه شهید فکری کاشان
شهرداری (آبی پوشان) اردبیل- نفت نوین آبادان- ساعت15- ورزشگاه تختی اردبیل
*هفته هشتم: دوشنبه 3 آبان 95
کیمیافرآیند تهران – شهرداری اراک- ساعت 14:45- ورزشگاه اتکا تهران
نفت و گاز گچساران – شهباز نوژان البرز – ساعت14:45- ورزشگاه شهدای نفت گچساران
شهر باران تهران – نماینده یاسوج (زاگرس) – ساعت14:45- ورزشگاه دخانیات تهران
چهارشنبه 5 آبان 95
نفت امیدیه – بعثت کرمانشاه- ساعت15- ورزشگاه نفت 1 امیدیه
فولاد نوین اهواز – گیتی پسند(سپهر نقش جهان) اصفهان- ساعت15- ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز
پنج شنبه 6 آبان 95
قشقایی شیراز – کارون( اروند خرمشهر) خوزستان – ساعت14:30- ورزشگاه حافظیه شیراز
شنبه 8 آبان 95
شهرباران تهران – نفت و گاز گچساران – (دیدار معوقه از هفته دوم ) – ساعت 14:45 – ورزشگاه دخانیات تهران
یکشنبه 9 آبان 95
شاهین توسعه(بانی گستر) کیش – شهرداری همدان-ساعت14:45- ورزشگاه المپیک کیش
هف سمنان – آلومینوم هرمزگان- ساعت 14:45 – ورزشگاه ولایت سمنان
شهرداری بندر عباس – شهرداری فومن- ساعت14:45- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
شهرداری تبریز- سردار بوکان- ساعت14:45- ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز
پاس همدان-کاسپین قزوین- ساعت14:45 – ورزشگاه قدس همدان
نیروی زمینی تهران-کارا شیراز- ساعت14:45- ورزشگاه نزاجا تهران
شاهین ماهشهر- (شاهین) شهرداری بوشهر- ساعت15- ورزشگاه شهدا ماهشهر
شهرداری اراک – شهباز نوژن البرز – (دیدار معوقه از هفته دوم) – ساعت 14:45 – ورزشگاه 5 مرداد اراک
دوشنبه 10 آبان 95
استقلال آبی ب تهران-شهرداری (آبی پوشان) اردبیل- ساعت14:45- ورزشگاه اتکا تهران
نماینده گیلان (داماش گیلانیان)- شهرداری کاشان- ساعت14:45- ورزشگاه عضدی رشت
پتروکیان شوشتر- شهید کریمی جویبار- ساعت15- ورزشگاه تختی شوشتر
شهرداری ماهشهر- بادران نوین تهران- ساعت15- ورزشگاه شهدا ماهشهر
نفت نوین آبادان- شهرداری ارومیه- ساعت15- ورزشگاه تختی 1 آبادان
*هفته نهم: چهارشنبه 12 آبان 95
برق جدید فارس – نفت امیدیه -ساعت14:30- ورزشگاه حاجی پور سعادت شهر
گیتی پسند (سپهر نقش جهان) اصفهان – قشقایی شیراز-ساعت14:30- ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود
بعثت کرمانشاه – کیمیافرآیند تهران-ساعت14:30- ورزشگاه انقلاب کرمانشاه 
جمعه 14 آبان 95
شهرداری اراک – شهر باران تهران- ساعت14:30- ورزشگاه 5 مرداد اراک
زاگرس یاسوج – نفت و گاز گچساران-ساعت14:30- ورزشگاه تختی یاسوج
شهباز نوژان البرز – فولاد نوین اهواز-ساعت14:30- ورزشگاه انقلاب کرج
یکشنبه 16 آبان 95
شهید کریمی جویبار-شهرداری ماهشهر- ساعت14:15- ورزشگاه شهدای واسوکلا جویبار
آلومینوم هرمزگان-پاس همدان- ساعت14:15- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
شهرداری کاشان-شهرداری بندرعباس-ساعت14:15- ورزشگاه شهید فکری کاشان
بادران نوین تهران- نماینده گیلان (داماش گیلانیان)- ساعت14:30- ورزشگاه کارگران تهران
کاسپین قزوین-شاهین ماهشهر-ساعت14:30- ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
شهرداری فومن-نفت نوین آبادان-ساعت14:30- ورزشگاه آزادی فومن 
سردار بوکان-نیروی زمینی تهران -ساعت 14:30- ورزشگاه وحدت بوکان
شهرداری همدان-شهرداری تبریز-  ساعت14:30- ورزشگاه قدس همدان 
شهرداری (آبی پوشان) اردبیل-پتروکیان شوشتر-ساعت14:30- ورزشگاه تختی آبادان
کارا شیراز-هف سمنان- ساعت14:30- ورزشگاه بعثت کرمانشاه
شهرداری ارومیه-استقلال آبی ب تهران- ساعت14:30- ورزشگاه خانه جوان ارومیه
(شاهین) شهرداری بوشهر- شاهین توسعه(بانی گستر) کیش- ساعت15:30 – ورزشگاه بهشتی 1 بوشهر