اجرائی کشوری

اعلام برنامه هفته های یازدهم تا پانزدهم مسابقات لیگ دسته سوم کشور

برنامه هفته یازدهم لغایت پانزدهم مسابقات مرحله دوم لیگ دسته سوم کشور فصل ۹۹-۹۸ اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، برنامه مسابقات به شرح زیر است:
هفته یازدهم
سه شنبه ۶ اسفند
جوان نوین ساری – مهاجر نوین مشهد- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه شهدا ساری
نگین سناباد مشهد – ۰۴ بیرجند- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه تختی مشهد
پاراگ تهران – کیان تهران- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه شهید کشوری تهران
تازان تهران – ویستا توربین تهران- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه شهید کلهر شهریار
ستاره سرخ کاشان – شهرداری نوشهر – ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه شهید کوچکی سفیدشهر
فرهنگ ایثار آستارا – شهید مولایی قائمشهر- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه وحدت  آستارا
دماوند آمل – آذر کوثر تبریز- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه اجوارکلا آمل
عقاب تهران – پیشگامان فنون پارس- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه دوشان تپه تهران
شهرداری اردبیل – پاس گیلان- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه تختی اردبیل
استقلال شوش – شاهین بندر عامری- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه تختی شوش
خلیج فارس میناب – آذراب اراک- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه امینی میناب
یزد لوله – بویر احمد یاسوج- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهید نصیری یزد
برق ۳ فاز شیراز – سپاهان نوین اصفهان- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  حافظیه شیراز
هفته دوازدهم
دوشنبه ۱۲ اسفند ۹۸
مهاجرنوین مشهد – شهرداری نوشهر- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه تختی مشهد
جوان نوین ساری-نگین سناباد مشهد- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه شهدا ساری
ویستا توربین تهران-ستاره سرخ کاشان- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه غدیر تهران
کیان تهران-تازان تهران- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه شهید کلهر شهریار
۰۴ بیرجند-پاراگ تهران- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه غدیر بیرجند
آذرکوثرتبریز- عقاب تهران- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه مرزداران تبریز
فرهنگ ایثار آستارا – دماوند آمل- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه وحدت آستارا
پیشگامان فنون پارس-آبی پوشان ذوالفقار کاشان- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه شباهنگ شهریار
شاهین بندر عامری- خلیج فارس میناب- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهدا اهرم
سپاهان نوین ایذه – سپاهان نوین اصفهان- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه تختی ایذه
بویراحمدیاسوج – برق ۳ فاز شیراز- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه تختی یاسوج
آذراب اراک – یزد لوله- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه آذراب اراک
سه شنبه ۱۳ اسفند ۹۸
شهید مولایی قائمشهر – پاس گیلان- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهدا ساری

هفته سیزدهم
دوشنبه ۱۹ اسفند ۹۸
شهرداری نوشهر – ویستا توربین تهران – ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه شهدا نوشهر
نگین سناباد مشهد – مهاجرنوین مشهد- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه تختی مشهد
پاراگ تهران – جوان نوین ساری- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه شهید کشوری تهران
تازان تهران – ۰۴ بیرجند – ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه شهید کلهر شهریار
ستاره سرخ کاشان – کیان تهران- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه  شهیدکوچکی سفیدشهر
دماوند آمل – شهید مولایی قایمشهر- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه اجوارکلا آمل
عقاب تهران – فرهنگ ایثار آستارا- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه دوشان تپه تهران
آبی پوشان ذولفقارکاشان – آذرکوثرتبریز- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه امیرکبیر کاشان
شهرداری اردبیل – پیشگامان فنون پارس- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه تختی اردبیل
سپاهان نوین اصفهان – بویر احمد یاسوج- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه صفاییه اصفهان
هفته چهاردهم
یکشنبه ۲۵ اسفند ۹۸
جوان نوین ساری –  تازان تهران- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهدا ساری
نگین سناباد مشهد –  پاراگ تهران- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه تختی مشهد
ویستا توربین تهران –  مهاجرنوین مشهد- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه غدیر تهران
کیان تهران –  شهرداری نوشهر- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهید کلهر شهریار
۰۴ بیرجند –  ستاره سرخ کاشان- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه غدیر بیرجند
فرهنگ ایثار آستارا  –  آبی پوشان ذولفقارکاشان- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه وحدت استارا
دماوند آمل –  عقاب تهران- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه اجوارکلا امل
پیشگامان فنون پارس – پاس گیلان- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شباهنگ شهریار
آذرکوثرتبریز –  شهرداری اردبیل- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه مرزداران تبریز
اسقلال شوش – خلیج فارس میناب- ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه تختی شوش
بویر احمد یاسوج –  سپاهان نوین ایذه- ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه تختی  یاسوج
آذراب اراک –  سپاهان نوین اصفهان – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه اذراب اراک
شاهین بندر عامری –  برق ۳ فاز شیراز- ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه  شهدا اهرم

هفته پانزدهم
دوشنبه ۱۱ فروردین ۹۹
مهاجرنوین مشهد –  پاراگ تهران- ساعت ۱۵:۱۵- ورزشگاه تختی مشهد
شهرداری نوشهر – ۰۴ بیرجند- ساعت ۱۵:۱۵- ورزشگاه شهدا نوشهر
ویستا توربین تهران –  کیان تهران- ساعت ۱۵:۱۵- ورزشگاه غدیر تهران
تازان تهران –   نگین سناباد مشهد- ساعت ۱۵:۱۵- ورزشگاه شهید کلهر شهریار
ستاره سرخ کاشان –  جوان نوین ساری – ساعت ۱۵:۱۵- ورزشگاه شهید کوچکی سفیدشهر
شهید مولایی قائمشهر –  عقاب تهران- ساعت ۱۵:۱۵- ورزشگاه شهدا ساری
پاس گیلان –  آذر کوثر تبریز- ساعت ۱۵:۱۵- ورزشگاه سردارجنگل رشت
آبی پوشان ذوالفقار کاشان –  دماوند آمل- ساعت ۱۵:۱۵- ورزشگاه امیرکبیر کاشان
شهرداری اردبیل –  فرهنگ ایثار آستارا- ساعت ۱۵:۱۵- ورزشگاه تختی اردبیل
سپاهان نوین ایذه –  خلیج فارس میناب- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه تختی ایذه