اجرائی کشوری

اعلام برنامه هفته شانزدهم تا هجدهم مرحله دوم لیگ دسته سوم

برنامه کامل هفته شانزدهم تا هفته هجدهم مسابقات مرحله دوم لیگ دسته سوم فوتبال کشور را اعلام کرد.

*هفته شانزدهم : دوشنبه 3 خرداد 95

استقلال نوین بجنورد – چوکای تالش – ساعت 16:45- ورزشگاه 19 مهر بجنورد
 
عمران شهرداری ساری – آرش ری– ساعت 16:45- ورزشگاه شهید متقی ساری
 
شهرداری فومن –  شهدای بابلسر– ساعت 16:45 – ورزشگاه آزادی فومن
 
شهید کریمی جویبار – شهدای ساری– ساعت 16:45- ورزشگاه شهید کریمی جویبار
 
کاوه شهرداری ورامین –  شهرداری اراک – ساعت 17 – ورزشگاه تختی ورامین
 
ایرانداد تهران – استقلال جنوب تهران – ساعت 17 – ورزشگاه هویزه تهران
 
شهرداری همدان – امید حسن آباد – ساعت 17 – ورزشگاه ملت همدان
 
افرا درب تبریز – صفاهان اصفهان – ساعت 17 – ورزشگاه مرزداران تبریز
 
سه شنبه4 خرداد 95 
شهرداری فیروز آباد – خیلج فارس خونسرخ – ساعت 17:15 – ورزشگاه تختی فیروزآباد
 
قشقایی شیراز – ملی حفاری اهواز – ساعت 17:15 – ورزشگاه بعثت شیراز
 
فرید کرج –  برق شیراز – ساعت 17:15 – ورزشگاه شریعتی کرج
 
پرسپولیس برازجان – پریز درود– ساعت 17:15 – ورزشگاه تختی براجان
 
شاهین ماهشهر- نفتون مسجد سلیمان – ساعت 17:15 – ورزشگاه شهدا ماهشهر
 
*هفته هفدهم  : یکشنبه 9 خرداد 95
شهدای بابلسر- شهرداری رودسر – ساعت 16:45 – ورزشگاه شهید علیزاده
 
عمران شهرداری ساری- شهرداری فومن – ساعت 16:45 – ورزشگاه شهید متقی ساری
 
چوکای تالش- شهید کریمی جویبار- ساعت 16:45 – ورزشگاه پوریای ولی تالش
 
آرش ری  – شهدای ساری – ساعت 16:45 – ورزشگاه هویزه تهران
 
امید حسن آباد – افرا درب تبریز – ساعت 17 – ورزشگاه اختصاصی حسن آباد
 
فجر میثاق کرج – ایرانداد تهران – ساعت 17 – ورزشگاه شریعتی کرج
 
شهرداری اراک – استقلال جنوب تهران – ساعت 17 – ورزشگاه 5 مرداد اراک
 
کاوه شهرداری ورامین – شهرداری همدان – ساعت 17 – ورزشگاه تختی ورامین 
 
دوشنبه 10 خرداد95
پریز درود – نفتون مسجد سلیمان – ساعت 17:15 – ورزشگاه تختی درود
 
پرسپولیس برازجان – قشقایی شیراز –  ساعت 17:15 – ورزشگاه تختی برازجان
 
خلیج فارس خونسرخ – فرید کرج – ساعت 17:15 – ورزشگاه تختی بندر عباس
 
ملی حفاری اهواز – شهرداری فیروزآباد – ساعت 17:15 – ورزشگاه اختصاصی حفاری اهواز
 
برق شیراز – شاهین ماهشهر – ساعت 17:15- بعثت شیراز
 
*هفته هجدهم : یکشنبه 16 خرداد 95
شهرداری رودسر – عمران شهرداری ساری – ساعت 16:45 – ورزشگاه شهید قاسمی رودسر
 
شهرداری فومن – آرش ری – ساعت 16:45 – ورزشگاه آزادی فومن 
 
استقلال نوین بجنورد – شهدای بابلسر – ساعت 16:45 – ورزشگاه 19 مهر بجنورد
 
شهدای ساری – چوکای تالش – ساعت16:45 – ورزشگاه شهید متقی ساری  
 
استقلال جنوب تهران – فجر میثاق کرج – – ساعت 17 – ورزشگاه اتکا تهران
 
افرا درب تبریز – کاوه شهرداری ورامین – ساعت 17 – ورزشگاه مرزداران تبریز
 
ایرانداد تهران – صفاهان اصفهان – ساعت 17 – ورزشگاه هویزه تهران
 
شهرداری همدان – شهرداری اراک – ساعت 17 – ورزشگاه ملت همدان
 
قشقایی شیراز – پریز درود – ساعت 17:15 – ورزشگاه بعثت کرمانشاه
 
نفتون مسجد سلیمان – برق شیراز – ساعت 17:15 – ورزشگاه اختصاصی نفتون مسجد سلیمان
 
شاهین ماهشهر – خلیج فارس خونسرخ – ساعت 17:15 – ورزشگاه شهدا ماهشهر
 
فرید کرج- ملی حفاری اهواز – ساعت 17:15 – ورزشگاه شریعتی کرج
 
شهرداری فیروزآباد – پرسپولیس برازجان – ساعت 17:15 – ورزشگاه تختی فیروزآباد