اجرائی کشوری

اعلام برنامه هفته سوم تا ششم لیگ برتر جوانان

برنامه مسابقات هفته سوم تا ششم لیگ برتر جوانان اعلام شد. با توجه به اینکه مسابقات هفته سوم و چهارم تیم فولاد خوزستان به دلیل حضور بیش از سه بازیکن در تیم ملی جهت حضور در مسابقات قهرمانی آسیا – هند لغو و برنامه بازی های معوقه متعاقبا اعلام می شود.

*هفته سوم: چهارشنبه 24 شهریور
 
شاهین شهرداری بوشهر – تراکتورسازی تبریز – ورزشگاه بهشتی بوشهر
مس کرمان- نفت اهواز – ورزشگاه سلیمی کیا کرمان
نفت آبادان- گهر زاگرس درود – ورزشگاه پیروز آبادان
گل گهر سیرجان- برق جدید شیراز – ورزشگاه اختصاصی گل گهر
ذوب اهن اصفهان – سپاهان اصفهان – ورزشگاه منتظری اصفهان
 
*هفته چهارم: چهارشنبه 31 شهریور
مس کرمان- شاهین شهرداری بوشهر – ورزشگاه سلیمی کیا کرمان
نفت اهواز- نفت آبادان – ورزشگاه اختصاصی نفت اهواز
برق جدید شیراز- البدر بندرکنگ -ورزشگاه دستغیب شیراز
گهر زاگرس درود- ذوب آهن اصفهان -ورزشگاه تختی درود
سپاهان اصفهان- گل گهر سیرجان -ورزشگاه صفائیه اصفهان
 
*هفته پنجم : سه شنبه 6 مهرماه
شاهین شهرداری بوشهر- فولاد خوزستان-ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نفت ابادان- مس کرمان -ورزشگاه پیروز آبادان
تراکتورسازی تبریز- برق جدید شیراز – ورزشگاه اختصاصی تبریز
ذوب آهن اصفهان- نفت اهواز – ورزشگاه منتظری اصفهان
البدربندرکنگ- سپاهان اصفهان – ورزشگاه اختصاصی بندرکنگ
گل گهر سیرجان- گهر زاگرس درود – ورزشگاه اختصاصی گل گهر
 
*هفته ششم: دوشنبه 12 مهر ماه
نفت آبادان- شاهین شهرداری بوشهر – ورزشگاه پیروز آبادان
برق جدید شیراز- فولاد – ورزشگاه دستغیب شیراز
مس کرمان- ذوب آهن اصفهان – ورزشگاه سلیمی کیا کرمان
سپاهان اصفهان- تراکتورسازی تبریز – ورزشگاه صفائیه اصفهان
نفت اهواز- گل  گهر سیرجان – ورزشگاه اختصاصی نفت اهواز
گهر زاگرس درود – البدر بندرکنگ – ورزشگاه تختی درود