اجرائی کشوری

اعلام برنامه هفته بیست و هفتم تا سی و دوم لیگ دسته اول

برنامه مسابقات هفته بیست و هفتم تا سی و دوم لیگ دسته اول فصل ۹۹-۹۸ اعلام شد.

برنامه مسابقات به شرح زیر است:

هفته بیست و هفتم

چهارشنبه ۱۴ اسفند ۹۸

ملوان بندرانزلی- بادران تهران – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه تختی انزلی

داماش گیلانیان -خوشه طلایی ساوه – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه سردار جنگل رشت

مس کرمان- مس رفسنجان – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه اامام علی(ع) کرمان

گل ریحان البرز -فجر سپاسی شیراز– ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه انقلاب کرج

آلومینیوم اراک – علم و ادب تبریز – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه امام خمینی اراک

قشقایی شیراز -سپیدرود رشت – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه حافظیه شیراز

آرمان گهرسیرجان- نود ارومیه – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه امام علی(ع)       سیرجان

رایکا بابل- نیروی زمینی تهران – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه هفتم تیر بابل

سرخپوشان  پاکدشت- استقلال خوزستان– ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه شهدا اسلامشهر

 

هفته بیست و هشتم

دوشنبه ۱۹ اسفند ۹۸

آلومینیوم اراک- قشقایی شیراز – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه امام خمینی      اراک

نیروی زمینی تهران- سرخپوشان  پاکدشت – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه غدیر تهران

علم و ادب تبریز- آرمان گهرسیرجان– ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز

نود ارومیه -گل ریحان البرز – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه تختی ارومیه

سپیدرود رشت- ملوان بندرانزلی – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه سردار جنگل رشت

سه شنبه ۲۰ اسفند ۹۸

مس رفسنجان- رایکا بابل – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه شهداء           رفسنجان

فجر سپاسی شیراز -خوشه طلایی ساوه – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه شهید دستغیب شیراز

بادران تهران- مس کرمان– ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه غدیر  تهران

استقلال خوزستان- داماش گیلانیان – ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه تختی         اهواز

 

هفته بیست و نهم

شنبه ۲۴ اسفند ۹۸

گل ریحان البرز- سپیدرود رشت – ساعت ۱۵ – ورزشگاه انقلاب کرج

سرخپوشان  پاکدشت- آلومینیوم اراک – ساعت ۱۵ – ورزشگاه شهدا         اسلامشهر

دوشنبه ۲۶ اسفند ۹۸

آرمان گهرسیرجان- نیروی زمینی تهران – ساعت ۱۵ – ورزشگاه امام علی(ع) سیرجان

ملوان بندرانزلی- مس رفسنجان – ساعت ۱۵ – ورزشگاه تختی انزلی

داماش گیلانیان- فجر سپاسی شیراز – ساعت ۱۵ – ورزشگاه سردار جنگل رشت

مس کرمان- نود ارومیه – ساعت ۱۵ – ورزشگاه امام علی(ع)کرمان

خوشه طلایی ساوه- بادران تهران – ساعت ۱۵ – ورزشگاه شهید چمران ساوه

قشقایی شیراز –علم و ادب تبریز – ساعت ۱۵ – ورزشگاه حافظیه شیراز

رایکا بابل -استقلال خوزستان      – ساعت ۱۵ – ورزشگاه هفتم تیر بابل

مسابقه معوقه از هفته بیست و چهارم

چهارشنبه ۲۸ اسفند ۹۸

سپیدرود رشت- سرخپوشان پاکدشت– ساعت ۱۵ – ورزشگاه سردار جنگل رشت

 

هفته سی ام

شنبه ۹ فروردین ۹۹

نیروی زمینی تهران- ملوان بندرانزلی – ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه غدیر تهران

یکشنبه ۱۰ فروردین ۹۹

مس رفسنجان- گل ریحان البرز  – ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه شهداء رفسنجان

سپیدرود رشت- داماش گیلانیان – ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه سردار جنگل رشت

استقلال خوزستان- مس کرمان – ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه تختی اهواز

علم و ادب تبریز -سرخپوشان  پاکدشت – ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه اختصاصی شهرداری       تبریز

آلومینیوم اراک- آرمان گهرسیرجان – ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه امام خمینی اراک

قشقایی شیراز -رایکا بابل – ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه حافظیه شیراز

بادران تهران- فجر سپاسی شیراز – ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه غدیر تهران

نود ارومیه- خوشه طلایی ساوه – ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه تختی ارومیه

 

هفته سی و یکم

یکشنبه ۱۷ فروردین ۹۹

ملوان بندرانزلی- علم و ادب تبریز – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه تختی          انزلی

داماش گیلانیان -نیروی زمینی تهران – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه سردار جنگل       رشت

مس کرمان -سپیدرود رشت– ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه امام علی(ع) کرمان

خوشه طلایی ساوه -مس رفسنجان – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه شهید چمران ساوه

فجر سپاسی شیراز -نود ارومیه – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه شهید دستغیب شیراز

سرخپوشان  پاکدشت- قشقایی شیراز  – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه شهدا اسلامشهر

رایکا بابل -آلومینیوم اراک – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه هفتم تیر    بابل

آرمان گهرسیرجان- استقلال خوزستان – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه            امام علی(ع)       سیرجان

گل ریحان البرز- بادران تهران – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه انقلاب کرج

 

هفته سی و دوم

یکشنبه ۲۴ فروردین ۹۹

علم و ادب  تبریز -داماش  گیلانیان  – ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز

سپیدرود رشت -خوشه طلایی ساوه – ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه سردار جنگل رشت

مس رفسنجان -فجر سپاسی شیراز – ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه شهداء       رفسنجان

استقلال خوزستان -گل ریحان البرز  – ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه تختی اهواز

نیروی زمینی تهران- مس کرمان  – ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه غدیر           تهران

آلومینیوم اراک -ملوان بندرانزلی  – ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه امام خمینی اراک

قشقایی شیراز- آرمان گهرسیرجان – ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه حافظیه شیراز

بادران تهران- نود ارومیه – ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه سی ودوم به دلیل همزمانی مسابقات باشگاه بادران موظف به معرفی ورزشگاه واجد الشرایط می باشد.

رایکا بابل -سرخپوشان  پاکدشت – ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه  هفتم تیر بابل