اجرائی کشوری

اعلام برنامه هفته اول تا چهارم مسابقات لیگ دسته اول

برنامه رقابت های لیگ دسته اول فوتبال کشور از هفته یکم تا چهارم ‏به شرح زیر است:‏
هفته اول ‏
شنبه 20 مرداد 97‏
ماشین سازی تبریز – بادران تهران – ساعت 18:15 – ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
اکسین البرز – فجر سپاسی شیراز– ساعت 19:30 – ورزشگاه انقلاب کرج
نفت تهران – سیاه جامگان مشهد– ساعت 19:30– ورزشگاه متعاقبأ اعلام می شود
شاهین شهرداری بوشهر – گل گهر سیرجان – ساعت 20:15 – ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
کارون اروند خرمشهر – استقلال جنوب تهران – ساعت 20:30– ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر
یکشنبه 21 مرداد 97‏
مس کرمان – شهرداری ماهشهر – ساعت 18:50– ورزشگاه امام علی کرمان
برق جدید شیراز – مس رفسنجان – ساعت 19:10 – ورزشگاه پارس شیراز
آلومینیوم اراک – شهرداری تبریز – ساعت 19:30– ورزشگاه امام خمینی اراک
خونه به خونه مازندران – ملوان بندر انزلی – ساعت 19:30 – ورزشگاه متعاقبأ اعلام می شود
هفته دوم
شنبه 27 مرداد 97‏
شهرداری تبریز – نفت تهران – ساعت 18– ورزشگاه اختصاصی (چمن مصنوعی)تبریز
گل گهرسیرجان – مس کرمان – ساعت 18:45– ورزشگاه اختصاصی (چمن مصنوعی) سیرجان
فجر سپاسی شیراز – آلومینیوم اراک – ساعت 19 – ورزشگاه پارس شیراز
استقلال جنوب تهران – ماشین سازی تبریز – ساعت 19:30 – ورزشگاه متعاقبأ اعلام می شود
یکشنبه 28 مرداد 97‏
سیاه جامگان مشهد – خونه به خونه مازندران – ساعت 18:30 – ورزشگاه ثامن مشهد
مس رفسنجان – کارون اروند خرمشهر – ساعت 18:45 – ورزشگاه متعاقبأ اعلام می شود
بادران تهران – شاهین شهرداری بوشهر – ساعت 19:30 – ورزشگاه متعاقبأ اعلام می شود
ملوان بندر انزلی – برق جدید شیراز – ساعت 19:30 – ورزشگاه تختی انزلی
شهرداری ماهشهر – اکسین البرز – ساعت 20:15 – ورزشگاه متعاقبأ اعلام می شود
هفته سوم
شنبه 3 شهریور 97‏
برق جدید شیراز – استقلال جنوب تهران – ساعت 19 – ورزشگاه پارس شیراز
خونه به خونه مازندران – فجر سپاسی شیراز – ساعت 19 – ورزشگاه متعاقبأ اعلام می شود
نفت تهران – شهرداری ماهشهر– ساعت 19– ورزشگاه متعاقبأ اعلام می شود
کارون اروند خرمشهر – سیاه جامگان مشهد – ساعت 20:15– ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر
یکشنبه 4 شهریور 97‏
ماشین سازی تبریز – گل گهرسیرجان – ساعت 18– ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
مس رفسنجان – ملوان بندر انزلی – ساعت 18:45 – ورزشگاه متعاقبأ اعلام می شود
آلومینیوم اراک – مس کرمان – ساعت 19:15– ورزشگاه امام خمینی اراک
اکسین البرز – بادران تهران– ساعت 19:15 – ورزشگاه انقلاب کرج
شاهین شهرداری بوشهر – شهرداری تبریز – ساعت 20 – ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
هفته چهارم
جمعه 16 شهریور 97‏
سیاه جامگان مشهد – برق جدید شیراز – ساعت 18:10 – ورزشگاه ثامن مشهد
گل گهرسیرجان – خونه به خونه مازندران – ساعت 18:30– ورزشگاه اختصاصی (چمن مصنوعی) سیرجان
مس کرمان – اکسین البرز – ساعت 18:30– ورزشگاه امام علی کرمان
فجر سپاسی شیراز – شاهین شهرداری بوشهر– ساعت 18:45 – ورزشگاه پارس شیراز
شهرداری ماهشهر – آلومینیوم اراک – ساعت 20– ورزشگاه متعاقبأ اعلام می شود
ملوان بندر انزلی – کارون اروند خرمشهر – ساعت 19 – ورزشگاه تختی انزلی
استقلال جنوب تهران – نفت تهران – ساعت 18:50– ورزشگاه متعاقبأ اعلام می شود
بادران تهران – مس رفسنجان – ساعت 18:50– ورزشگاه متعاقبأ اعلام می شود
‏* لازم به ذکر است با اعلام کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه کامل نیم فصل اول رقابت های ‏لیگ دسته اول فوتبال کشور فصل 98-97 آماده و تدوین شده است اما به دلیل آماده نبودن شرایط برگزاری در برخی از ‏استان ها برنامه هفته اول تا چهارم این رقابت ها اعلام شده و برنامه کامل نیم فصل مسابقاتی لیگ دسته اول متعاقبأ اعلام می شود.