اجرائی کشوری

اعلام برنامه هفته اول تا چهارم مسابقات لیگ دسته اول

برنامه رقابت های لیگ دسته اول فوتبال کشور از هفته یکم تا چهارم ‏به شرح زیر است:‏
هفته اول ‏
شنبه ۲۰ مرداد ۹۷‏
ماشین سازی تبریز – بادران تهران – ساعت ۱۸:۱۵ – ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
اکسین البرز – فجر سپاسی شیراز– ساعت ۱۹:۳۰ – ورزشگاه انقلاب کرج
نفت تهران – سیاه جامگان مشهد– ساعت ۱۹:۳۰– ورزشگاه متعاقبأ اعلام می شود
شاهین شهرداری بوشهر – گل گهر سیرجان – ساعت ۲۰:۱۵ – ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
کارون اروند خرمشهر – استقلال جنوب تهران – ساعت ۲۰:۳۰– ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر
یکشنبه ۲۱ مرداد ۹۷‏
مس کرمان – شهرداری ماهشهر – ساعت ۱۸:۵۰– ورزشگاه امام علی کرمان
برق جدید شیراز – مس رفسنجان – ساعت ۱۹:۱۰ – ورزشگاه پارس شیراز
آلومینیوم اراک – شهرداری تبریز – ساعت ۱۹:۳۰– ورزشگاه امام خمینی اراک
خونه به خونه مازندران – ملوان بندر انزلی – ساعت ۱۹:۳۰ – ورزشگاه متعاقبأ اعلام می شود
هفته دوم
شنبه ۲۷ مرداد ۹۷‏
شهرداری تبریز – نفت تهران – ساعت ۱۸– ورزشگاه اختصاصی (چمن مصنوعی)تبریز
گل گهرسیرجان – مس کرمان – ساعت ۱۸:۴۵– ورزشگاه اختصاصی (چمن مصنوعی) سیرجان
فجر سپاسی شیراز – آلومینیوم اراک – ساعت ۱۹ – ورزشگاه پارس شیراز
استقلال جنوب تهران – ماشین سازی تبریز – ساعت ۱۹:۳۰ – ورزشگاه متعاقبأ اعلام می شود
یکشنبه ۲۸ مرداد ۹۷‏
سیاه جامگان مشهد – خونه به خونه مازندران – ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه ثامن مشهد
مس رفسنجان – کارون اروند خرمشهر – ساعت ۱۸:۴۵ – ورزشگاه متعاقبأ اعلام می شود
بادران تهران – شاهین شهرداری بوشهر – ساعت ۱۹:۳۰ – ورزشگاه متعاقبأ اعلام می شود
ملوان بندر انزلی – برق جدید شیراز – ساعت ۱۹:۳۰ – ورزشگاه تختی انزلی
شهرداری ماهشهر – اکسین البرز – ساعت ۲۰:۱۵ – ورزشگاه متعاقبأ اعلام می شود
هفته سوم
شنبه ۳ شهریور ۹۷‏
برق جدید شیراز – استقلال جنوب تهران – ساعت ۱۹ – ورزشگاه پارس شیراز
خونه به خونه مازندران – فجر سپاسی شیراز – ساعت ۱۹ – ورزشگاه متعاقبأ اعلام می شود
نفت تهران – شهرداری ماهشهر– ساعت ۱۹– ورزشگاه متعاقبأ اعلام می شود
کارون اروند خرمشهر – سیاه جامگان مشهد – ساعت ۲۰:۱۵– ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر
یکشنبه ۴ شهریور ۹۷‏
ماشین سازی تبریز – گل گهرسیرجان – ساعت ۱۸– ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
مس رفسنجان – ملوان بندر انزلی – ساعت ۱۸:۴۵ – ورزشگاه متعاقبأ اعلام می شود
آلومینیوم اراک – مس کرمان – ساعت ۱۹:۱۵– ورزشگاه امام خمینی اراک
اکسین البرز – بادران تهران– ساعت ۱۹:۱۵ – ورزشگاه انقلاب کرج
شاهین شهرداری بوشهر – شهرداری تبریز – ساعت ۲۰ – ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
هفته چهارم
جمعه ۱۶ شهریور ۹۷‏
سیاه جامگان مشهد – برق جدید شیراز – ساعت ۱۸:۱۰ – ورزشگاه ثامن مشهد
گل گهرسیرجان – خونه به خونه مازندران – ساعت ۱۸:۳۰– ورزشگاه اختصاصی (چمن مصنوعی) سیرجان
مس کرمان – اکسین البرز – ساعت ۱۸:۳۰– ورزشگاه امام علی کرمان
فجر سپاسی شیراز – شاهین شهرداری بوشهر– ساعت ۱۸:۴۵ – ورزشگاه پارس شیراز
شهرداری ماهشهر – آلومینیوم اراک – ساعت ۲۰– ورزشگاه متعاقبأ اعلام می شود
ملوان بندر انزلی – کارون اروند خرمشهر – ساعت ۱۹ – ورزشگاه تختی انزلی
استقلال جنوب تهران – نفت تهران – ساعت ۱۸:۵۰– ورزشگاه متعاقبأ اعلام می شود
بادران تهران – مس رفسنجان – ساعت ۱۸:۵۰– ورزشگاه متعاقبأ اعلام می شود
‏* لازم به ذکر است با اعلام کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه کامل نیم فصل اول رقابت های ‏لیگ دسته اول فوتبال کشور فصل ۹۸-۹۷ آماده و تدوین شده است اما به دلیل آماده نبودن شرایط برگزاری در برخی از ‏استان ها برنامه هفته اول تا چهارم این رقابت ها اعلام شده و برنامه کامل نیم فصل مسابقاتی لیگ دسته اول متعاقبأ اعلام می شود.