اجرائی کشوری

اعلام برنامه مسابقات هفته اول تا چهارم لیگ دسته دوم

کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال، برنامه مسابقات هفته اول تا چهارم لیگ دسته دوم فوتبال کشور را اعلام کرد.

هفته اول – چهارشنبه 8 مهر 94

شهرداری بندرعباس – نیروزی زمینی تهران
نسل ابومسلم مشهد – شهرداری جویبار
کارا شیراز- نفت و گازگچساران
 صنعت ساری – پیام وحدت خراسان رضوی
شهرداری کاشان (آراد اصفهان) – شهرداری زنجان 
پارس جنوبی جم – ماهان شوشتر
بادران تهران (ایرانجوان خورموج) – کیمیا فرایند  تهران
مقاومت تهران – کاسپین قزوین
استقلال آبی ب تهران – نفت امیدیه
شهرداری دزفول – نماینده شیراز
شهرداری ماهشهر – تربیت نوین یزد
نفت نوین آبادان – هف سمنان
رهپویان رضوانشهر – شهرداری ارومیه
سپیدرود رشت – الوند همدان
خلخال دشت خلخال – توسعه کیش
ملی پوشان تبریز – پرسپولیس گناوه
راهیان کرمانشاه – شهردذاری کامیاران
تربیت ایلام – فولاد نوین اهواز
 
پنجشنبه 9 مهر94
 
بعثت کرمانشاه – کارون اهواز
شهرداری تبریز- کارگر بنه گز
 
 
هفته دوم- چهارشنبه 15 مهر 94
 
پیام وحدت خراسان رضوی – خلخال دشت خلخال
توسعه کیش – شهرداری ارومیه
هف سمنان – نسل ابومسلم مشهد
شهرداری جویبار – کارا شیراز
نماینده شیراز – شهرداری کاشان (آراد اصفهان)
تربیت نوین یزد – شهرداری  کامیاران
کارگر بنه گز – پارس جنوبی جم
کیمیا فرایند تهران – شهرداری ماهشهر
نیروی زمینی تهران – پرسپولیس گناوه
استقلال آبی ب تهران – مقاومت تهران
نفت و گاز گچساران – کاسپین قزوین
نفت امیدیه – نفت نوین آبادان
سپید رود رشت – رهپویان رضوانشهر
الوند همدان – تربیت ایلام
فولاد نوین اهواز – صنعت ساری
کارون اهواز – شهرداری دزفول
شهرداری زنجان – شهرداری بندرعباس
ماهان شوشتر – بادران تهران ( ایران جوان خورموج)
بعثت کرمانشاه – ملی پوشان تبریز
شهرداری تبریز – راهیان کرمانشاه
 
 
هفته سوم- سه شنبه 21 مهر 94
 
مقاومت تهران –نفت گاز گچساران
رهپویان رضوانشهر- توسعه کیش
ملی پوشان تبریز- نیروی زمینی تهران 
راهیان کرمانشاه – تربیت نوین یزد
 
چهارشنبه22 مهر 94
 
شهرداری بندر عباس – نماینده شیراز
نسل ابومسلم مشهد – نفت امیدیه
کارا شیراز – هف سمنان
صنعت ساری – الوند همدان
 پرسپولیس گناوه – شهرداری زنجان
شهرداری کاشان  (آراد اصفهان)- کارون اهواز
پارس جنوبی جم – شهرداری تبریز
بادران تهران(ایران جوان خورموج)  –کارگربنه گز
کاسپین قزوین – شهرداری جویبار
شهرداری دزفول – بعثت کرمانشاه
شهرداری ماهشهر – ماهان شوشتر
نفت نوین آبادان – استقلال آبی ب تهران
خلخال دشت خلال – فولاد نوین اهواز
شهرداری ارومیه – پیام وحدت خراسان رضوی
تریبت ایلام – سپید رود رشت 
شهرداری کامیاریان – کیمیا فرایند تهران
 
هفته چهارم- سه شنبه 28 مهر94
 
پیام وحدت خراسان رضوی – توسعه کیش
هف سمنان – کاسپین قزوین
شهرداری جویبار- نفت و گاز گچساران
نماینده شیراز –پرسپولیس گناوه 
پارس جنوبی جم – راهیان کرمانشاه
کیمیا فرایند تهران – تربیت نوین یزد
کارگر بنه گز –شهرداری ماهشهر
استقلال آبی ب تهران – نسل ابومسلم مشهد
نفت امیدیه – کارا شیراز
نفت نوین آبادان – مقاومت تهران
سپید رود رشت – صنعت ساری 
فولاد نوین اهواز – شهرداری ارومیه
الوند همدان – خلخال دشت خلخال 
ماهان شوشتر – شهرداری کامیاران
کارون اهواز – شهرداری بندرعباس
شهرداری زنجان – نیروی زمینی تهران
شهرداری دزفول – ملی پوشان تبریز
شهرداری تبریز – بادران تهران ( ایرانجوان خورموج)
بعثت کرمانشاه – شهرداری کاشان (آراد اصفهان)
تربیت ایلام – رهپویان رضوانشهر