اجرائی کشوری

اعلام برنامه مسابقات معوقه لیگ دسته اول باشگاههای کشور

برنامه معوقه مسابقات لیگ دسته اول باشگاههای کشور از سوی کمیته مسابقات اعلام شد… یکشنبه ۱۵/۱/۸۹-ساعت ۱۵:۰۰-معوقه هفته یازدهم
شاهین اهواز-شموشک نوشهر-تختی-اهواز
یکشنبه ۱۵/۱/۸۹-ساعت ۱۵:۰۰-معوقه هفته چهاردهم
برق شیراز-شیرین فراز کرمانشاه-اختصاصی برق-شیراز
یکشنبه ۱۵/۱/۸۹-ساعت ۱۵:۰۰-معوقه هفته پانزدهم
کوثر لرستان-نساجی مازندران-تختی-خرم آباد
یکشنبه ۱۵/۱/۸۹-ساعت ۱۵:۰۰-معوقه هفته هفدهم
مس سرچشمه کرمان-داماش گیلان-زینعلی-سرچشمه
یکشنبه ۱۵/۱/۸۹-ساعت ۱۵:۰۰-معوقه هفته هفدهم
مهرکام پارس-گسترش فولاد تبریز-امام خمینی-اسلامشهر
پتروشیمی تبریز-نفت تهران-تختی-تبریز