اجرائی کشوری

اعلام برنامه مسابقات لیگ دسته سه

سازمان لیگ آزادگان از اعلام برنامه مسابقات لیگ دسته از هفته چهاردهم تا هفدهم لیگ دسته سوم باشگاههای کشور خبر داد. سازمان لیگ آزادگان از اعلام برنامه مسابقات لیگ دسته از هفته چهاردهم تا هفدهم لیگ دسته سوم باشگاههای کشور خبر داد.

هفته چهاردهم: جمعه 16/10/90 – ساعت 14

انتظام تهران – نفتون تهران – آیت اله سعیدی تهران

شهرداری فومن – شرکت خلخال دشت – آزادی فومن

ذرت کاران مغان – مقاومت شهرداری مهاباد – کلانتری پارس آباد

آلومینیوم حکمتی تبریز – مس سونگون ورزقان – شهید باکری تبریز

البرزشهرداری زنجان – صبا نوین قم – 15 خرداد زنجان

شهرداری چابکسر – استقلال ساری – شهرداری چابکسر

شاهین کرج – شاهین تهران – انقلاب کرج

عقاب تهران – سفیدرود آستانه – دوشان تپه تهران

طلایه داران بوئین زهرا – آرمین قزوین – امام علی (ع) بوئین زهرا

شهرداری لنگرود – شهرداری آستارا – شهدا لنگرود

پیروزی گرمسار – استقلال جنوب – تختی گرمسار

خزر محمودآباد – کیمیا رشد آق قلا – مجتمع بهشتی محمودآباد

اترک بجنورد – اتحاد پاکدشت – تختی بجنورد

پارس فوتبال چالوس – شهرداری بهشهر – اسب چین عباس آباد

شهرداری اسلامشهر – صنایع شازند – امام خمینی (ره) اسلامشهر

مهر اراک – دارایی اراک – 5 مرداد اراک

دارتاک لرستان – پرسپولیس دره شهر – تختی خرم آباد

میناشی اسلام آباد – شهرداری بانه – ریزوندی اسلام آباد

رعد پدافند – بهمن شیراز – المپیک کیش

شهرداری ممسنی – میلاد دزفول – لشگری ممسنی

شنبه 17/10/90 – ساعت 14-هفته چهاردم

فجر دهلران – شهرداری بروجرد – تختی دهلران

شهرداری صحنه – ذوب و فلزات الوند – آزادی صحنه

مس نوین رفسنجان – شهرداری اشکذر – تختی رفسنجان

مینا نخل میناب – فجر خاوران بیرجند – امینی میناب

مس نوین کرمان – شهرداری کهنوج – سلیمی کیا کرمان

سپاهان نوین اصفهان – صفاهان اصفهان – صفائیه اصفهان

مس شهر بابک – آنزان ایذه – شهدا مس شهربابک

نادری بوشهر – سپاهان یاسوج – قدس بوشهر

جنوب باغملک – شهردای نی ریز – شهدا 7 تیر باغملک

پرسپولیس گناوه – سرداران شهید لردگان – سراجی گناوه

جهان فولاد اصفهان – کارگر بنه گز – تختی اصفهان

هفته پانزدهم: چهارشنبه 21/10/90 – ساعت 14

مقاومت شهرداری مهاباد – انتظام تهران – آزادی مهاباد

شرکت خلخال دشت – کیوان مرغ مهاباد – تختی خلخال

مس سونگون ورزقان – ذرت کاران مغان – پارک صنعت تبریز

آذرباتری ارومیه – نفتون تهران – تختی ارومیه

شهرداری لنگرود – شهرداری چابکسر – شهدا لنگرود

شاهین تهران – البرز شهرداری زنجان – اختصاصی شاهین تهران

استقلال ساری – عقاب تهران – شهدا ساری

آرمین قزوین – شاهین کرج – رجایی قزوین

سفیدرود آستانه – طلایه داران بوئین زهرا – کیسم آستانه

شهرداری آستارا – صبا نوین قم – وحدت آستارا

نیما چمستان – خزر محمودآباد- لسفیجان – چمستان

اتحاد پاکدشت – پیروزی گرمسار – مهدوی پاکدشت

کیمیارشد آق قلا – پارس فوتبال چالوس – یادگار امام (ره) آق قلا

صنایع شازند – اترک بجنورد – فتح المبین شازند

شهرداری بهشهر – شهرداری اسلامشهر – لله مرز بهشهر

مهر اراک – میناشی اسلام آباد – 5 مرداد اراک

بهمن شیراز – میلاد دزفول – حافظیه شیراز

پنجشنبه 22/10/90 – ساعت 14-هفته پانزدهم

دارایی اراک – پرسپولیس دره شهر – 5 مرداد اراک

شهرداری بروجرد – دارتاک لرستان – تختی بروجرد

شهرداری بانه – شهرداری صحنه – تختی بانه

ذوب و فلزات الوند – گلچین رباط کریم – جوانان بهار

مس شهر بابک مس نوین رفسنجان – شهدا مس شهر بابک

فجر خاوران بیرجند – پرسپولیس شیراز – آزادی بیرجند

شهرداری اشکذر – مس نوین کرمان – 22 بهمن اشکذر

صفاهان اصفهان – مینا نخل میناب – تختی اصفهان

شهرداری کهنوج – سپاهان نوین اصفهان – شهید میثم کهنوج

رعد پدافند کیش – نادری بوشهر – المپیک کیش

شهرداری نی ریز – شهرداری ممسنی – شهدا نی ریز

سپاهان نوین یاسوج – پرسپولیس گناوه – تختی یاسوج

کارگر بنه گز – جنوب باغملک – شهدا اهرم تنگستان

سرداران شهید لردگان – جهان فولاد اصفان – تختی بروجن

سه شنبه 27/10/90هفته شانزدهم-ساعت 14:15

نفتون تهران-مقاومت شهرداری مهاباد-الیاف-تهران

انتظام تهران-مس سونگون ورزقان تبریز ورزقان-آیت اله سعیدی-تهران

آلومینیوم حکمتی تبریز-شرکت خلخال دشت-شهید باکری-تبریز

شهرداری فومن-آذرباتری ارومیه-آزادی-فومن

صبا نوین قم-شاهین تهران-تختی-قم

عقاب تهران-شهرداری لنگرود-دوشان تپه-تهران

البرز شهرداری زنجان-آرمین قزوین-15 خرداد-زنجان

طلایه داران بوئین زهرا-استقلال ساری-امام علی(ع)-بوئین زهرا

شهرداری چابکسر-شهرداری آستارا-شهرداری-چابکسر

استقلال جنوب-اتحاد پاکدشت-اتکا-تهران

پارس فوتبال چا لوس-نیما چمستان-اسب چین-عباس آباد

پیروزی گرمسار-صنایع شازند-تختی-گرمسار

شهرداری اسلامشهر-کیمیا رشد آق قلا-امام خمینی(ره)-اسلامشهر

اترک بجنورد-شهرداری بهشهر-تختی-بجنورد

چهارشنبه 28/10/90-ساعت 14:15-هفته شانزدهم

شاهین کرج-سفید رود آستانه-انقلاب-کرج

میناشی اسلام آباد-دارایی ارک-ریزوندی-اسلام آباد

پرسپولیس دره شهر-شهرداری بروجرد-کلیوند-دره شهر

شهرداری صحنه-مهراراک-آزادی-صحنه

گلچین رباط کریم-شهرداری بانه-صبا شهر-رباط کریم

فجر دهلران-ذوب و فلزات الوند-تختی-دهلران

مس نوین کرمان-مس شهر بابک-سلیمی کیا-کرمان

پرسپولیس شیراز-صفاهان اصفهان-حافظیه-شیراز

سپاهان نوین اصفهان-شهرداری اشکذر-صفائیه-اصفهان

مینا نخل میناب-شهرداری کهنوج-امینی-میناب

مس نوین رفسنجان-آنزان ایذه-تختی-رفسنجان

نادری بوشهر-بهمن شیراز-قدس-بوشهر

میلاد دزفول-شهرداری نی ریز-مجدیان-دزفول

پرسپولیس گناوه-رعد پدافند کیش-سراجی-گناوه

شهرداری ممسنی-کارگر بنه گز-لشگری-ممسنی

جهان فولاد اصفهان-سپاهان یاسوج-تختی-اصفهان

جنوب باغملک-سرداران شهید لردگان-شهدا هفتم تیر-باغملک

چهارشنبه5/11/90-ساعت 14:15-هفته هفدهم

شهرداری فومن-کیوان مرغ مهاباد-آزادی-فومن

مس سونگون ورزقان تبریز -نفتون تهران-پارک صنعت-تبریز

شرکت خلخال دشت-ذرت کاران مغان-تختی-خلخال

آذرباتری ارومیه-مقاومت شهرداری مهاباد-تختی-ارومیه

شهرداری چابکسر-عقاب تهران-شهرداری –چابکسر

آرمین قزوین-صبا نوین قم-رجایی-قزوین

شهرداری لنگرود-طلایه داران بوئین زهران-شهدا-لنگرود

سفید رود آستانه-البرز شهرداری زنجان-کیسم-آستانه

استقلال ساری-شاهین کرج-شهدا-ساری

شهرداری آستارا-شاهین تهران-وحدت-آستارا

خزر محمود آباد-پارس فوتبال چالوس-بهشتی-محمود آباد

صنایع شازند-استقلال جنوب-فتح المبین-شازند

نیما چمستان-شهرداری اسلامشهر-لفسیجان-چمستان

شهرداری بهشهر-پیروزی گرمسار-لله مرز-بهشهر

کیما رشد آق قلا-اترک بجنورد-یادگار امام(ره)-آق قلا

مهر اراک-گلچین رباط کریم-5 مرداد-اراک

مس نوین رفسنجان-مس نوین کرمان-تختی-رفسنجان

بهمن شیراز-شهرداری نی ریز-حافظیه-شیراز

پنجشنبه6/11/90-هفته هفدهم-ساعت 14:15

دارایی اراک-شهرداری بروجرد-5 مرداد-اراک

میناشی اسلام آباد-شهرداری صحنه-ریزوندی-اسلام آباد

ذوب و فلزات الوند-دارتاک لرستان-جوانان-بهار

شهرداری بانه-فجر دهلران-تختی-بانه

مس شهر بابک-سپاهان نوین اصفهان-شهدا مس-شهر بابک

شهرداری کهنوج-پرسپولیس شیراز-شهید میثم-کهنوج

شهردرای اشکذر-مینا نخل میناب-22 بهمن-اشکذر

آنزان ایذه –فجر خاوران بیرجند-تختی-ایذه

نادری بوشهر-پرسپولیس گناوه-قدس- بوشهر

کارگر بنه گز-میلاد دزفول-شهدا-اهرم تنگستان

رعد پدافند کیش-جهان فولاد اصفهان-المپیک-کیش

سرداران شهید لردگان-شهرداری ممسنی-تختی-بروجن

سپاهان یاسوج-جنوب باغملک—تختی-یاسوج