اجرائی کشوری

اعلام برنامه مسابقات لیگ دسته دوم باشگاههای کشور

سازمان لیگ آزادگان برنامه رقابتهای لیگ دسته دوم باشگاههای کشور از هفته بیستم تا بیست و ششم را اعلام کرد…
یکشنبه ۱/۱۲/۸۹-هفته بیستم-ساعت ۱۴:۰۰
شموشک نوشهر-شهرداری انزلی-شهدا-نوشهر
دوشنبه ۲/۱۲/۸۹-هفته بیستم-ساعت ۱۴:۰۰
نوژن شهرداری نوشهر-چوکا تالش-شهدا-نوشهر
شهرداری زنجان-گسترش فولاد سهند-۱۵ خرداد-زنجان
گاز فجر جم بوشهر-شهرداری لنگرود-شهدا-جم
سایپا شمال-شهرداری اردبیل-شهید وطنی-قائم شهر
مقاومت تهران-آشیان گستران ورامین-۵ آذر-تهران
داماش ایرانیان-صنعت گاز سرخس-کارگران-تهران
هما جوانرود-آرمین قزوین-تختی-جوانرود
نفت امیدیه –پرسپولیس گناوه-تختی-امیدیه
فولاد نوین اهواز-پاس نوین همدان-اختصاصی فولاد-اهواز
استقلال جنوب تهران-بام شهر کرد-امام خمینی ره-اسلامشهر
گلچین رباط کریم-ذوب آهن نوین اصفهان-شهید درخشان-رباط کریم
نیروی زمینی تهران-کوثر لرستان-جی-تهران
نفت نوین آبادان-پرسپولیس برازجان-تختی-آبادان
نفت و گاز گچساران-مس سونگون ورزقان تبریز-تختی-گچساران
یکشنبه ۸/۱۲/۸۹-هفته بیست و یکم-ساعت ۱۴:۰۰
گسترش فولاد سهند-داماش ایرانیان-تختی-تبریز
دوشنبه ۹/۱۲/۸۹- هفته بیست و یکم-ساعت ۱۴:۰۰
مس سونگون ورزقان تبریز-استقلال جنوب تهران-تختی-تبریز
آشیان گستران ورامین-شهرداری زنجان-شهید فتحی-ورامین
شهرداری اردبیل-مقاومت تهران-علی دایی-اردبیل
شهرداری انزلی-سایپا شمال-اختصاصی شهرداری-انزلی
شهرداری لنگرود-آرمین قزوین-شهدا-لنگرود
صنعت گاز سرخس-هما جوانرود-۲۲ بهمن-سرخس
چوکا تالش-شموشک نوشهر-پوریای ولی-تالش
گاز فجر جم بوشهر-نوژن شهرداری نوشهر-شهدا-جم
پاس نوین همدان-نفت و گاز گچساران-ملت-همدان
آریانا گستر کیش-فولاد نوین اهواز-المپیک-کیش
پرسپولیس برازجان-بهزیستی همدان-تختی-برازجان
نفت امیدیه-نفت نوین آبادان-تختی-امیدیه
پرسپولیس گناوه-کوثر لرستان-شهید سراچی-گناوه
ذوب آهن نوین اصفهان-نیروی زمینی تهران-راه آهن-اصفهان
بام شهر کرد-گلچین رباط کریم-انقلاب-شهر کرد
یکشنبه ۱۵/۱۲/۸۹-هفته بیست و دوم-ساعت ۱۴:۰۰
نوژن شهرداری نوشهر-شهرداری لنگرود-شهدا-نوشهر
دوشنبه ۱۶/۱۲/۸۹-هفته بیست و دوم-ساعت ۱۴:۰۰
شموشک نوشهر-گاز فجر جم بوشهر-شهدا-نوشهر
شهرداری زنجان-شهرداری اردبیل-۱۵ خرداد-زنجان
داماش ایرانیان-آشیان گستران ورامین-کارگان-تهران
آرمین قزوین-صنعت گاز سرخس-شهید رجایی-قزوین
سایپا شمال-چوکا تالش-شهید وطنی-قائمشهر
مقاومت تهران-شهرداری انزلی-۵ آذر-تهران
هما جوانرود-گسترش فولاد سهند-تختی-جوانرود
نفت نوین آبادان-پرسپولیس گناوه-تختی-آبادان
استقلال جنوب تهران-پاس نوین همدان-امام خمینی ره-اسلامشهر
گلچین رباط کریم-مس سونگون ورزقان تبریز-شهید درخشان-رباط کریم
نیروی زمینی تهران-بام شهر کرد-جی-تهران
کوثر لرستان-ذوب آهن نوین اصفهان-تختی-خرم آباد
بهزیستی همدان-نفت امیدیه –ملت-همدان
فولاد نوین اهواز-پرسپولیس برازجان-اختصاصی فولاد-اهواز
نفت و گاز گچساران-آریانا گستر کیش
یکشنبه ۲۲/۲/۸۹-هفته بیست و سوم-ساعت ۱۴:۰۰
مس سونگون ورزقان تبریز-نیروی زمینی تهران-تختی-تبریز
دوشنبه ۲۳/۱۲/۸۹-هفته بیست و سوم-ساعت ۱۴:۰۰
گسترش فولاد سهند- ارمین قزوین-تختی-تبریز
شهرداری انزلی-شهرداری زنجان-اختصاصی شهرداری-انزلی
چوکا تالش-مقاومت تهران-پوریای ولی-تالش
گاز فجر جم بوشهر-سایپا شمال-شهدا-جم
نوژن شهرداری نوشهر-شموشک نوشهر-شهدا-نوشهر
شهرداری لنگرود-صنعت گاز سرخس-شهدا-لنگرود
آشیان گستر کیش-استقلال جنوب تهران-المپیک –کیش
شهرداری اردبیل-داماش ایرانیان-علی دایی-اردبیل
آریانا گسترکیش-استقلال جنوب تهران-المپیک-کیش
پرسپولیس برازجان-نفت و گاز گچساران-تختی-برازجان
نفت امیدیه-فولاد نوین اهواز-تختی-امیدیه
نفت نوین آبادان-بهزیستی همدان-تختی-آبادان
پرسپولیس گناوه-ذوب آهن نوین اصفهان-شهید سراچی-گناوه
بام شهر کرد-کوثر لرستان-انقلاب-شهر کرد
پاس نوین همدان-گلچین رباط کریم-ملت-همدان
دوشنبه۱۵/۱/۹۰-هفته بیست و چهارم-ساعت ۱۶:۰۰
شموشک نوشهر-شهرداری لنگرود-شهدا-نوشهر
صنعت گاز سرخس-گسترش فولاد سهند -۲۲ بهمن-سرخس
مقاومت تهران-گاز فجر جم بوشهر-۵ آذر-تهران
شهرداری زنجان-چوکا تالش-۱۵ خرداد-زنجان
هما جوانرود-شهرداری اردبیل-تختی-جوانرود
آرمین قزوین –آشیان-شهید رجایی-قزوین
سایپا شمال-نوژن شهرداری نوشهر -شهید وطنی-قائم شهر
داماش ایرانیان-شهرداری انزلی-کارگران-تهران
بهزیستی همدان-پاس نوین همدان-جی-تهران
کوثر لرستان-مس سونگون ورزقان تبریز-تختی-خرم آباد
ذوب آهن نوین اصفهان –بام شهر کرد-راه آهن-اصفهان
فولاد نوین اهواز-نفت نوین آبادان-اختصاصی فولاد-اهواز
نفت و گاز گچساران-نفت امیدیه-تختی-گچساران
استقلال جنوب تهران-پرسپولیس برازجان-امام خمینی ره-اسلامشهر
گلچین رباط کریم-آریانا گستر کیش-شهید درخشان-رباط کریم
آریانا گسترکیش-نیروی زمینی-المپیک-کیش
پرسپولیس برازجان-گلچین رباط کریم-تختی-برازجان
دوشنبه ۲۹/۱/۹۰-هفته بیست و ششم-ساعت ۱۶:۰۰
شهرداری زنجان-نوژن شهرداری نوشهر -۱۵ خرداد-زنجان
ذوب آهن نوین اصفهان –پاس نوین همدان-راه آهن –اصفهان
گسترش فولاد سهند –آشیان گستران ورامین –تختی-تبریز
مقاومت تهران-شموشک نوشهر-۵ آذر-تهران
سایپا شمال-شهرداری لنگرود-شهید وطنی-قائم شهر
داماش ایرانیان-گازفجر جم بوشهر –کارگران-تهران
هما جوانرود-چوکا تالش-تختی-جوانرود
آرمین قزوین-شهرداری انزلی-شهید رجایی-قزوین
صنعت گاز سرخس-شهرداری اردبیل-۲۲ بهمن-سرخس
گلچین رباط کریم-نفت امیدیه-شهید درخشان-رباط کریم
بام شهر کرد-مس سونگون ورزقان تبریز -انقلاب -شهر کرد
نفت و گاز گچساران-بهزیستی همدان-تختی-گچساران
استقلال جنوب تهران-نفت نوین آبادان-امام خمینی-اسلامشهر
فولاد نوین اهواز-پرسپولیس گناوه-اختصاصی فولاد-اهواز
نیروی زمینی تهران-پرسپولیس برازجان-جی-تهران
کوثر لرستان-آریانا گستر کیش-تختی-خرم آباد