اجرائی کشوری

اعلام برنامه مسابقات لیگ دسته اول از هفته پانزدهم تا هجدهم

برنامه مسابقات لیگ دسته اول از هفته پانزدهم تا هجدهم و معوقه هفته یازدهم و چهاردهم از سوی سازمان لیگ آزادگان اعلام شد. برنامه مسابقات لیگ دسته اول از هفته پانزدهم تا هجدهم و معوقه هفته یازدهم و چهاردهم از سوی سازمان لیگ آزادگان اعلام شد.

دوشنبه 26/10/90-ساعت 14:00-معوقه یازدهم

شهرداری یاسوج-پاس همدان-تختی-یاسوج

دوشنبه 26/10/90-ساعت 14:00-معوقه چهاردهم

سایپا شمال-صنعت ساری-شهید وطنی-قائم شهر

گهر زاگرس درود-نساجی مازندران-تختی-درود

پنجشنبه 29/10/90-ساعت 14:00-هفته پانزدهم

اتکا گلستان-ایرانجوان بوشهر-آزادی-گرگان

مس رفسنجان-ابومسلم خراسان-تختی-رفسنجان

فولاد یزد-پیکان تهران-شهید نصیری-یزد

داماش ایرانیان-شهرداری بندرعباس-کارگران-تهران

آلومینیوم هرمزگان-شیرین فراز کرمانشاه-خلیج فارس-بندر عباس

جمعه 30/10/90-ساعت 14:00-هفته پانزدهم

سایپا شمال-پیام مخابرات فارس-شهید وطنی-قائم شهر

ماشین سازی تبریز-نفت مسجد سلیمان-تختی-تبریز

استقلال صنعتی-صنعتی کاوه تهران-تختی-اهواز

تربیت یزد-گل گهر سیرجان-شهید نصیری-یزد

شنبه 1/11/90-ساعت 14:00-هفته پانزدهم

صنعت ساری-استیل آذین سمنان-شهدا-ساری

گسترش فولاد تبریز-شهرداری اراک-تختی-تبریز

شهرداری یاسوج-نیروی زمینی تهران-تختی-یاسوج

نساجی مازندران-پاس همدان-شهید وطنی-قائمشهر

برق شیراز-گهر زاگرس-حافظیه-شیراز

جمعه7/11/90-شانزدهم-ساعت 14:00

پیام مخابرات فارس-صنعت ساری-حافظیه شیراز

استیل آذین سمنان-اتکا گلستان-تختی-سمنان

مشهدابومسلم خراسان-سایپا شمال-تختی-مشهد

ایرانجوان بوشهر-گسترش فولاد تبریز-شهید بهشتی-بوشهر

پیکان تهران-مس رفسنجان-ایران خودرو-تهران

شهرداری اراک-داماش ایرانیان-امام خمینی(ره)-اراک

شهرداری بندر عباس-فولاد یزد-خلیج فارس-بندرعباس

نفت مسجد سلیمان-شهرداری یاسوج-اختصاصی نفت-مسجد سلیمان

نیروی زمینی تهران-استقلال صنعتی-شهدا نزاجا-تهران

گل گهر سیرجان-ماشین سازی تبریز-اختصاصی گل گهر-سیرجان

صنعتی کاوه تهران-نساجی مازندران-هما-تهران

شیرین فراز کرمانشاه-تربیت یزد-آزادی-کرمانشاه

پاس همدان-برق شیراز-قدس-همدان

گهر زاگرس درود-آلومینیوم هرمزگان-تختی-درود

پنجشنبه 13/11/90-ساعت 14:00-هفته هفدهم

گسترش فولاد تبریز-استیل آذین سمنان-تختی-تبریز

نساجی مازندران-نیروی زمینی تهران-شهید وطنی-قائمشهر

برق شیراز-صنعتی کاوه تهران-حافظیه-شیراز

تربیت یزد-گهر زاگرس درود-شهید نصیری-یزد

جمعه 14/11/90- ساعت 14:00-هفته هفدهم

صنعت ساری-اتکا گلستان-شهدا-ساری

پیام مخابرات فارس-ابومسلم خراسان-حافظیه-شیراز

سایپا شمال-پیکان تهران-شهید وطنی-قائم شهر

داماش ایرانیان-ایرانجوان بوشهر-کارگران-تهران

مس رفسنجان-شهرداری بندرعباس-تختی-رفسنجان

فولاد یزد-شهرداری اراک-شهید نصیری-یزد

شهرداری یاسوج-گل گهر سیرجان-اختصاصی نفت-مسجد سلیمان

ماشین سازی تبریز-شیرین فراز کرمانشاه-تختی-تبریز

آلومینیوم هرمزگان-پاس همدان-خلیج فارس-بندرعباس

پنجشنبه 20/11/90-هفته هجدهم-ساعت 14:00

ابومسلم خراسان-صنعت ساری-تختی-مشهد

اتکا گلستان-گسترش فولاد تبریز-آزادی-گرگان

پیکان تهران-پیام مخابرات فارس-ایران خودرو-تهران

استیل آذین سمنان-داماش ایرانیان-تختی-سمنان

شهرداری بندر عباس-سایپا شمال-خلیج فارس-بندرعباس

ایرانجوان بوشهر-فولاد یزد-شهید بهشتی-بوشهر

شهرداری اراک-مس رفسنجان-امام خمینی(ره)-اراک

گل گهر سیرجان-شهرداری یاسوج-اختصاصی گل گهر –سیرجان

استقلال صعنتی-نساجی مازندران-تختی-اهواز

شیرین فراز کرمانشاه-نفت مسجد سلیمان-آزادی-کرمانشاه

نیروی زمینی تهران-برق شیراز-شهدا نزاجا-تهران

گهر زاگرس درود-ماشین سازی تبریز-تختی –درود

صنعتی کاوه تهران-آلومینیوم هرمزگان-هما-تهران

پاس همدان-تربیت یزد-قدس-همدان