فوتسال

اعلام برنامه مسابقات لیگ برتر فوتسال در هفته چهاردهم

برنامه دور برگشت رقابتهای لیگ دسته برتر فوتسال باشگاههای کشور در هفته چهاردم از سوی سازمان لیگ فوتسال اعلام شد. برنامه دور برگشت رقابتهای لیگ دسته برتر فوتسال باشگاههای کشور در هفته چهاردم از سوی سازمان لیگ فوتسال اعلام شد.

19/9/90-ساعت 16:00-هفته چهاردهم

فولاد ماهان اصفهان-راه ساری-پیروزی-اصفهان

علم و ادب سایپا-شهید منصوری قرچک-شهید بهشتی-مشهد

گسترش فولادتبریز-دبیری تبریز-شهید پور شریفی-تبریز

20/9/90-ساعت 16:00-هفته چهاردهم

پیروزی تهران-صبا قم-هندبال-تهران

شهرداری ساوه-شرکت ملی حفاری ایران-فجر-ساوه

فیروزصفه اصفهان-گیتی پسند اصفهان-پیروزی-اصفهان

میثاق تهران –لبنیات ارژن شیراز-شهرداری منطقه 11-تهران