اجرائی کشوری

اعلام برنامه مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور

سازمان لیگ حرفه ای فوتسال برنامه هفته بیست و پنجم پیکارهای لیگ برتر فوتسال را اعلام کرد…
۲۰/۱۱/۸۹-هفته بیست و پنجم-ساعت ۱۶:۰۰
علم وادب سایپا مشهد- شهید بهشتی-مشهد
۲۱/۱۱/۸۹-هفته بیست و پنجم-ساعت ۱۶:۰۰
پیروزی-صنایع گیتی پسند-خورشید-تهران
فولاد ماهان سپاهان-آرش بتن قزوین-پیروزی-اصفهان
راه ساری-شهید منصوری-سید رسول حسینی-ساری
دبیری تبریز-استراحت
گسترش فولاد تبریز-لبنیات ارژن فارس-شهید پور شریفی-تبریز
کیش ایر قم-فیروز صفه اصفهان-هلال احمر-قم