فوتسال

اعلام برنامه مسابقات لیگ برتر فوتسال از هفته هفدهم

برنامه رقابتهای لیگ برتر فوتسال از هفته هفدهم از سوی سازمان لیگ فوتسال اعلام شد…
28/9/89-هفته هفدهم-ساعت 15:30
فیروز صفه اصفهان-استراحت
شهید منصوری-کیش ایر قم-هفتم تیر-قرچک
آرش بتن قزوین-گسترش فولاد تبریز-شهید بابایی-قزوین
دبیری تبریز-صنایع گیتی پسند اصفهان-علوم پزشکی-تبریز
شرکت ملی و حفاری ایران-راه ساری-نفت-اهواز
فولاد ماهان سپاهان-پیروزی تهران-پیروزی-اصفهان
لبنیات ارژن شیراز-علم و ادب سایپا مشهد-شهید ابوالفتحی-شیراز