اجرائی کشوری

اعلام برنامه مسابقات لیگ برتر فوتبال ساحلی

برنامه مسابقات لیگ برتر فوتبال ساحلی باشگاههای کشور در هفته های چهارم و پنجم از سوی کمیته مسابقات اعلام شد… یکشنبه ۲/۵/۹۰-هفته چهارم-ساعت ۱۸:۰۰
ملوان بندر گز-فردوسی مشهد-امام رضا(ع)-بندر گز
ویژن تهران-شهرداری تبریز-انقلاب-کرج
فائزکاران خزر-لسمان مروارید خزر-ساحل خزر آباد-ساری
دریانوردان بوشهر-یگانه امواج هرمزگان-جاده ساحلی-بوشهر-ساعت ۱۸:۳۰
استقلال مبارکه اصفهان-شهید جهان نژادیان آبادان-مبارکه-اصفهان
شهدا چلیچه چهارمحال بختیاری-عمران سازان تیران اصفهان-مجموعه ساحلی شهدا-شهر کرد
ندسا شیراز-گلسا پوش یزد-بعثت –شیراز-ساعت ۱۸:۳۰
جمعه ۷/۵/۹۰-ساعت ۱۸:۰۰-هفته پنجم
شهرداری تبریز-ملوان بندر گز-پارک صنعت –تبریز
استیل آذین سمنان-فائز کاران خزر-پارک سیمرغ-سمنان
لسمان مروارید خزر-ویژن تهران-اختصاصی زیبا کنار-رشت
یگانه امواج هرمزگان-استقلال مبارکه اصفهان-قدیر-بندرعباس-ساعت ۱۸:۳۰
عمران سازان تیران اصفهان-دریانوردان بوشهر-تختی-تیران
شهید جهان نژادیان آبادان-ندسا شیراز-پارک ساحلی الوند-آبادان-ساعت ۱۸:۳۰
گلسا پوش یزد-شهدا چلیچه چهارمحال و بختیاری-سلمان-یزد