اجرائی کشوری

اعلام برنامه مسابقات لیگ برتر رده ها امید از هفته هفتم تا نهم

برنامه مسابقات لیگ برتر رده ها امید از هفته هفتم تا نهم از سوی سازمان لیگ آزادگان اعلام شد. برنامه مسابقات لیگ برتر رده ها امید از هفته هفتم تا نهم از سوی سازمان لیگ آزادگان اعلام شد.

شنبه 5/9/90-هفته هفتم-ساعت 14:00
ذوب آهن اصفهان-نفت آبادان-تختی-اصفهان
یکشنبه 6/9/90-هفته هفتم-ساعت 14:00
شهرداری تبریز-استقلال اهواز-تختی-مشهد
دوشنبه7/9/90-هفته هفتم-ساعت 14:00
ماشین سازی تبریز-صبای قم-وحدت-اسکو
سپاهان اصفهان-برق شیراز-صفائیه-اصفهان
سه شنبه 8/9/90-هفته هفتم-ساعت 14:00
ابومسلم خراسان-نفت اهواز-تختی-مشهد
جمعه18/9/90-هفته هشتم-ساعت 14:00
برق شیراز-صبا قم-اختصاصی برق-شیراز
نفت اهواز-ذوب اهن اصفهان-اختصاصی نفت-اهواز
نفت ابادان-نساجی مازندران-پیروز-آبادان
استقلال اهواز-گسترش فولاد تبریز-تختی (2)-اهواز-ساعت 13:00
فولاد خوزستان-شهرداری تبریز-اختصاصی فولاد-اهواز
شنبه26/9/90-هفته نهم- ساعت 14:00
ماشین سازی تبریز-برق شیراز-وحدت-اسکو
ذوب آهن اصفهان-ابومسلم خراسان-تختی-اصفهان
نساجی مازندران-نفت اهواز-سارو کلاء-قائمشهر
سپاهان اصفهان-استقلال اهواز-صفائیه-اصفهان
شهرداری تبریز-نفت آبادان-اختصاصی شهرداری-تبریز
گسترش فولاد تبریز-فولاد خوزستان-پارک صنعت-تبریز