جوانان

اعلام برنامه مسابقات لیگ برتر رده سنی جوانان

برنامه رقابتهای لیگ برتر جوانان از هته اول تا ششم از سوی سازمان لیگ آزادگان اعلام شد… برنامه رقابتهای لیگ برتر جوانان از هته اول تا ششم از سوی سازمان لیگ آزادگان اعلام شد؛
یکشنبه1/8/90-ساعت 15:00-هفته اول
نفت اهواز-استقلال اهواز-ورزشگاه نفت-اهواز
نفت آبادان-مس کرمان-پیروز-آبادان
تراکتور سازی تبریز-گسترش فولاد تبریز-اختصاصی تراکتور-تبریز
ملوان بند رانزلی-داماش گیلان-علی آباد کپور چال-انزلی
سپاهان اصفهان-ذوب آهن اصفهان-صفائیه-اصفهان-ساعت 12:30
جمعه 6/8/90-هفته دوم-ساعت 15:00
نفت آبادان-نفت اهواز-پیروز-آبادان
گسترش فولاد تبریز-استقلال اهواز-شهرداری(شهید توانان)-تبریز
مس کرمان-فولاد خوزستان-سلیمی- کرمان
داماش گیلان-تراکتورسازی تبریز-عضدی-رشت
مقاومت سپاسی شیراز-سپاهان اصفهان-پادگان فجر-شیراز
ذوب آهن اصفهان-ملوان بندرانزلی-سیمان-اصفهان
جمعه 13/8/90-هفته سوم-ساعت 15:00
نفت اهواز-گسترش فولاد تبریز-ورزشگاه نفت-اهواز
فولاد خوزستان-نفت آبادان-اختصاصی فولاد-اهواز
استقلال اهواز-داماش گیلان-متعاقبا اعلام می گردد.
سپاهان اصفهان-مس کرمان-صفائیه-اصفهان
ترکتور سازی تبریز-ذوب آهن اصفهان-اختصاصی تراکتور –تبریز
ملوان بندرانزلی-مقاومت سپاسی شیراز-علی آباد کپور چال-انزلی
سه شنبه 24/8/90-ساعت 15:00-هفته چهارم
فولاد خوزستان-نفت اهواز-اخصاصی فولاد-اهواز
داماش گیلان-گسترش فولاد تبریز-عضدی-رشت
نفت آبادان-سپاهان اصفهان-پیروز-آبادان
ذوب آهن اصفهان-استقلال اهواز-سیمان-اصفهان
مس کرمان-ملوان بندر انزلی-سلیمی کیا-کرمان
مقاومت سپاسی-تراکتورسازی تبریز-پادگان فجر-شیراز
یکشنبه29/8/90-هفته پنجم-ساعت 15:00
نفت اهواز-داماش گیلان-اختصاصی نفت-اهواز
سپاهان اصفهان-فولاد خوزستان-صفائیه-اصفهان
گسترش فولاد تبریز-ذوب آهن اصفهان-شهرداری(شهید توانا)تبریز
ملوان بندر انزلی-نفت ابادان-علی آباد کپور چال-انزلی
استقلال اهواز-مقاومت سپاسی-در صورت رفع مشکلات استادیوم مربوطه این دیدار برگزار می شود.
تراکتورسازی تبریز-مس کرمان-اختصاصی تراکتور-تبریز
جمعه 4/9/90-هفته ششم-ساعت 15:00
سپاهن اصفهان-نفت اهواز-صفائیه-اصفهان
ذوب آهن اصفهان-داماش گیلان-سمیان –اصفهان
فولاد خوزستان-ملوان بندر انزلی-اختصاصی فولاد-اهواز
مقاومت سپاسی-گسترش فولاد تبریز-پادان فجر-شیراز
نفت آبادان-تراکتور سازی تبریز-پیروز-آبادان
مس کرمان-استقلال اهواز-سلیمی کیا-کرمان