اجرائی کشوری

اعلام برنامه مسابقات لیگ برتر امید از هفته سیزدهم تا پانزدهم

سازمان لیگ آزادگان برنامه مسابقات لیگ برتر امید از هفته سیزدهم تا پانزدهم اعلام کرد. سازمان لیگ آزادگان برنامه مسابقات لیگ برتر امید از هفته سیزدهم تا پانزدهم اعلام کرد.

هفته سیزدهم: جمعه 23/10/90 – ساعت 14
ماشین سازی تبریز – استقلال اهواز – اختصاصی تراکتور تبریز
شهرداری تبریز – نساجی مازندران – پارک صنعت تبریز – ساعت 12
گسترش فولاد تبریز – ذوب آهن اصفهان – پارک صنعت تبریز
برق شیراز – نفت آبادان – اختصاصی برق شیراز
سپاهان اصفهان – ابومسلم خراسان – صفائیه اصفهان
صبای قم – نفت اهواز – تختی قم
هفته چهاردهم: چهارشنبه 5/11/90 – ساعت 14
گسترش فولاد تبریز – نساجی مازندران – پارک صنعت تبریز
پنجشنبه 6/11/90 – ساعت 14
شهرداری تبریز – ماشین سازی تبریز – پارک صنعت تبریز
استقلال اهواز – فولاد خوزستان – تختی 2 اهواز
سپاهان اصفهان – ذوب آهن اصفهان – صفائیه اصفهان
برق شیراز – نفت اهواز – اختصاصی برق شیراز
صبای قم – ابومسلم خراسان – تختی قم
هفته پانزدهم: پنجشنبه 13/11/90 – ساعت 14
ماشین سازی تبریز – فولاد خوزستان – پارک صنعت تبریز
نفت آبادان – استقلال اهواز – پیروز آبادان
نساجی مازندران – سپاهان اصفهان – ساروکلاء قائمشهر
ذوب آهن اصفهان – صبای قم – تختی اصفهان
ابومسلم خراسان – برق شیراز – تختی مشهد
شهرداری تبریز – گسترش فولاد تبریز – پارک صنعت تبریز