فوتسال

اعلام برنامه مسابقات از هفته بيست و دوم ليگ برتر فوتسال

کمیته مسابقات برنامه لیگ برترفوتسال از هفته سیزدهم را اعلام کرد… برنامه مسابقات به شرح زير است:
8 بهمن -هفته بيست و دوم- ساعت14
صدرا شيراز-پوشينه بافت قزوين-صدرا-شيراز
شركت ملي و حفاري ايران-فولاد ماهان سپاهان-نفت-اهواز
شهر آفتاب تهران-لبنيات ارژن فارس-شهيد جويني-هشتگرد
ارم كيش قم-هيات فوتبال كرمان-شهيد حيدريان-قم
راه ساري-گسترش فولاد تبريز-سيد رسول حسيني-ساري
شهيد منصوري –علم و ادب مشهد-هفتم تير-قرچك
فيروز صفه اصفهان-پتروشيمي تبريز-گل نرگس-اصفهان