فوتسال

اعلام برنامه مرحله دوم لیگ برتر فوتسال کشور

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، قرعه‌کشی مرحله نهایی لیگ برتر فوتسال انجام شد.

برنامه کامل دیدارهای دور دوم لیگ برتر فوتسال کشور به شرح زیر اعلام شد:

هفته اول
20 اسفند 1399 ساعت 15
کراپ الوند – سن‌ایچ ساوه، سالن یادگار امام (ره) الوند
گیتی‌پسند اصفهان – مس سونگون، سالن پیروزی اصفهان
فرش‌آرای مشهد – مقاومت البرز، سالن شهیدبهشتی مشهد

هفته دوم
25 اسفند 1399 ساعت 15
گیتی‌پسند اصفهان – کراپ الوند، سالن پیروزی اصفهان
مقاومت البرز – سن‌ایچ ساوه، سالن انقلاب کرج
مس سونگون – فرش‌آرای مشهد، سالن شهید پورشریفی تبریز

هفته سوم
12 فروردین 1400 ساعت 16
کراپ الوند – مقاومت البرز، سالن یادگار امام (ره) الوند
فرش‌آرای مشهد – گیتی‌پسند اصفهان، سالن شهید بهشتی مشهد
سن‌ایچ ساوه – مس سونگون ورزقان، سالن فجر ساوه

هفته چهارم
18 فروردین 1400 ساعت 16
فرش‌آرای مشهد – کراپ الوند، سالن شهید بهشتی مشهد
مس سونگون – مقاومت البرز،‌ سالن شهید پورشریفی تبریز
گیتی‌پسند اصفهان – سن‌ایچ ساوه، سالن پیروزی اصفهان

هفته پنجم
24 فروردین 1400 ساعت 16
کراپ الوند – مس سونگون، سالن یادگار امام (ره) الوند
سن‌ایچ ساوه – فرش‌آرای مشهد، سالن فجر ساوه
مقاومت البرز – گیتی‌پسند اصفهان، سالن انقلاب کرج

هفته ششم
29 فروردین 1400 ساعت 22
سن‌ایچ ساوه – کراپ الوند، سالن فجر ساوه
مس سونگون – گیتی‌پسند اصفهان، سالن مسابقه متعاقباً اعلام می‌شود
مقاومت البرز – فرش‌آرای مشهد، سالن انقلاب کرج

هفته هفتم
3 اردیبهشت‌ 1400 ساعت 22
کراپ الوند – گیتی‌پسند اصفهان، سالن یادگار امام (ره) تبریز
سن‌ایچ ساوه – مقاومت البرز،‌ سالن فجر ساوه
فرش‌آرای مشهد – مس سونگون، سالن شهید بهشتی مشهد

هفته هشتم
9 اردیبهشت 1400 ساعت 22
مقاومت البرز – کراپ الوند، سالن انقلاب کرج
گیتی‌پسند اصفهان – فرش‌آرای مشهد، سالن پیروزی اصفهان
مس سونگون – سن‌ایچ ساوه، سالن شهید بهشتی مشهد

هفته نهم
16 اردیبهشت 1400 ساعت 22
کراپ الوند – فرش‌آرای مشهد، سالن یادگار امام (ره) الوند
مقاومت البرز – مس سونگون، سالن انقلاب کرج
سن‌ایچ ساوه – گیتی‌پسند اصفهان، سالن فجر ساوه

هفته دهم
23 اردیبهشت 1400 ساعت 16
مس سونگون – کراپ الوند، سالن شهید پورشریفی تبریز
فرش‌آرای مشهد – سن‌ایچ ساوه، سالن شهید بهشتی مشهد
گیتی‌پسند اصفهان – مقاومت البرز، سالن پیروزی اصفهان